Skip to content

Giới Thiệu Tính Năng Generate Tracking Time & Hướng Dẫn Forward Mail Cho Team Member

You are here:
< All Topics

Hiện nay, Sellers có thể chọn thay đổi thời gian nhận Tracking với tính năng ‘Customize Tracking Generation Time’ dành cho Store Admin. Tính năng có chế độ mặc định là Default:

  • Với sản phẩm 2D, tracking có ngay khi xưởng nhận được order.

  • Với sản phẩm 3D, tracking có khi sản phẩm bắt đầu được đưa vào sản xuất.

Ngoài ra, tính năng này còn các lựa chọn khác bao gồm các lựa chọn khác:

  1. ASAP –  Ngay khi có thể nhận tracking (ngay lập tức đối với áo 2D, hoặc sau khi xưởng đối tác trả tracking với các sản phẩm khác).

  2. At Packing Stage – Ngay sau khi sản phẩm được sản xuất xong.

  3. Custom – Sau số ngày nhất định khi sản xuất xong sản phẩm.

Vui lòng liên hệ với Support nếu bạn có nhu cầu thay đổi thời gian nhận Tracking.

——-

Ngoài ra, Merchize sẽ gửi email noticefication mỗi khi gửi email đến tài khoản đăng kí store và bạn có thể set up forward mail tự động đến các tài khoản quản lý store của bạn theo hướng dẫn sau:

  1. Đăng nhập vào Gmail của bạn rồi vào Setting > Forwarding and POP/IMAP > Adding a forwarding address.

  2. Nhập địa chỉ email bạn muốn forward email.

3. Sau khi verify email đó, quay lại Setting và tắt chế độ Disable Forwarding và bạn có thể tự động forward toàn bộ email bạn nhận được sang tài khoản bạn mong muốn.

Bạn chỉ cần làm lại những bước trên nếu như bạn muốn forward email cho nhiều tài khoản hơn nữa.

→ Link sản phẩm POD Merchize:https://bymerchize.com/merchize-basecost-sizing/

Table of Contents