Skip to content

Hướng dẫn cài multipixel bằng GTM

You are here:
< All Topics

1. Thêm Template Facebook Pixel vào Tag

Sau khi đăng nhập vào Google Tag Manager, bạn vào Templates > Tag Templates > Search Gallery.

Danh sách tag template sẽ xổ ra ở bên phải, bạn tìm Facebook > chọn Facebook Pixel > Add to workspace > Add.


2. Thêm nhiều Facebook Pixel vào trang của bạn

Bạn truy cập Tags > New > Tag Configuration > Facebook Pixel.

Ở ô Facebook Pixel ID(s), bạn nhập Pixel ID của mình.

Nếu bạn muốn nhiều pixel cùng theo dõi sự kiện này, bạn điền các pixel vào trong phần này, chia cách bằng dấu phẩy.

Ở phần Event Name bạn chọn sự kiện bạn muốn theo dõi.

Ở phần Triggering bạn chọn điều kiện kích hoạt tag.

Sau đó bạn đặt tên cho Tag và ấn Save.

Table of Contents