Skip to content

Hướng Dẫn Check Account Paypal Có Mass Payment Hay Không

You are here:
< All Topics

Bước 1

Trong account Paypal, truy cập Tools > Send money.

Bước 2

Màn hình sẽ chuyển sang giao diện mới như sau:
  • Nếu bạn không thấy mục Thanh toán hàng loạt, đó là do tài khoản của bạn chưa đủ lớn để PayPal cho phép sử dụng chức năng này.
  • Nếu bạn có mục Thanh toán hàng loạt, bạn click vào, nếu account chưa có Mass payment sẽ hiển thị giao diện như sau:
Table of Contents