Skip to content

Hướng Dẫn Kết Nối Tài Khoản PayPal Để Thanh Toán Phí Subscription & Transaction Fee Tự Động

You are here:
< All Topics

Để thuận tiện cho việc thanh toán các khoản phí subscription fee & transaction fee và tiết kiệm thời gian của seller, Merchize đã update tính năng kết nối tài khoản PayPal để thanh toán phí tự động.

    1. Việc thanh toán tự động qua Paypal này sẽ chỉ dành cho subscription fee & transaction fee. Đối với Fulfillment cost hệ thống vẫn thanh toán thông qua topup balance như bình thường.
    2. Để đảm bảo việc charge phí tự động diễn ra suôn sẻ nhất, bạn có thể kết nối 2 account PayPal cùng lúc.Việc thanh toán sẽ được charge trực tiếp trên tài khoản paypal chính (Primary) trước, rồi mới đến tài khoản PayPal Backup. Trong trường hợp cả 2 tài khoản PayPal của bạn không hoạt động thì sẽ sử dụng đến tài khoản Balance để thanh toán các loại phí.
    1. Lưu ý, đây là việc add tài khoản Paypal chỉ để thanh toán các khoản phí phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ của Merchize, không phải để nhận tiền từ buyer. Để nhận tiền từ Buyer khi bán hàng trên store, bạn cần config tài khoản theo hướng dẫn này: Cài Đặt Payment Trong Settings Merchize – Để Nhận Thanh Toán Từ Khách Hàng

Làm Thế Nào Để Kết Nối Tài Khoản PayPal?

Để kết nối tài khoản PayPal, vào mục Setting > Billing, sẽ có một bảng thông tin hiện ra như sau:

Sau khi điền đẩy đủ thông tin trong mục Payment Method, tài khoản Paypal của bạn đã được kết nối với Merchize để thanh toán phí subscription fee & transaction fee tự động.

(*) LƯU Ý: Chi phí Transaction và Subscription sẽ được trừ trực tiếp trên tài khoản thanh toán của bạn trong 3 trường hợp sau:

  1. Tài khoản Pending của Transaction Fees và Subscription trên $40 sẽ bị tự động trừ.
  2. Mỗi lần bạn đăng ký tạo một store mới, bạn sẽ phải thanh toán chi phí ngay lập tức, kể cả trường hợp chi phí nhỏ hơn $40.
  3. Khi đến hạn thanh toán chi phí Transaction và Subscription, tài khoản PayPal sẽ phải thanh toán toàn bộ số tiền đang nợ, kể cả trường hợp nhỏ hơn $40.

Khi charge không thành công, hệ thống sẽ thử charge bằng tài khoản phụ và balance. Nếu cả 3 tài khoản đều không thể charge được, hệ thống sẽ gửi email notification cho bạn trong 3 ngày tiếp theo. Nếu quá hạn 3 ngày mà các khoản billing chưa được thanh toán, hệ thống sẽ tự động suspend store. Do vậy, vui lòng giữ cho balance và các tài khoản Paypal liên kết với store có đủ tiền thanh toán chi phí để không bị gián đoạn trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Table of Contents