Skip to content

Hướng Dẫn Lấy Facebook Pixel

You are here:
< All Topics

Hướng Dẫn Lấy Facebook Pixel ID

  • Login vào Facebook và vào Ads Manager Account.
  • Ở góc trên bên trái. bạn ấn vào Ads Manager để mở menu và chọn Events Manager.
  • Ở đây bạn sẽ thấy danh sách các pixel của mình.
  • Copy và Paste vào Settings của Merchize.
    Facebook Pixel-Merchize
   
Table of Contents