Skip to content

Hướng Dẫn Lấy Google Analytics Tracking ID

You are here:
< All Topics

Hướng Dẫn Lấy Google Analytics Tracking ID

  • Truy cập vào Google Analytics và đăng nhập vào tài khoản Google Analytics tương ứng của bạn.

Merchize-google analytic ID

  • Ở cột Menu, chọn Admin ở dưới cùng bên trái.
  • Ở cột Property chọn Property Settings.
  • Copy Tracking ID như trong hình và paste vào Settings của Merchize.

Merchize Google Analytic ID

Table of Contents