Skip to content

Hướng Dẫn Lấy Google Tag Manager Container ID

You are here:
< All Topics

Hướng Dẫn Lấy Google Tag Manager Container ID

  • Truy cập vào Google Tag Manager (GTM).
  • Nếu chưa có tài khoản GTM, bạn sẽ cần phải tạo một tài khoản mới. Click vào nút Create Account.

  • Sau đó điền đầy đủ thông tin yêu cầu và làm theo hướng dẫn.

  • Cuối cùng, khi account đã được tạo, bạn sẽ thấy GTM container ID ở phía trên bên phải của page. Nó có dạng như sau:

  • Copy và Paste vào Setting của Merchize.
Table of Contents