Skip to content

Hướng Dẫn Lấy Link Sitemap Của Store

You are here:
< All Topics

Hiện tại hệ thống đã tự động tạo sitemap cho store. Bạn có thể lấy link sitemap theo cú pháp sau:

https://domainstore/next-api/sitemap/index.xml

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo hướng dẫn submit sitemap lên google tại đây:

https://tienichseo.com/huong-dan-submit-sitemap-len-google-search-console/

Table of Contents