Skip to content

Hướng Dẫn Sửa Hàng Loạt Description Các Sản Phẩm (Bulk Edit Description)

You are here:
< All Topics

Bước 1

Tại trang chủ store của bạn trên Seller.merchize.com, truy cập phần Products.

Bước 2

Tick chọn các sản phẩm cần sửa mô tả hoặc tick chọn ô vuông trên cùng để chọn toàn bộ sản phẩm. Chọn ActionEdit description

Bước 3

Tại top up form điển mô tả sản phẩm của bạn, có thể format lại text, thêm ảnh cho phù hợp, chỉnh sửa xong chọn Edit description.
Table of Contents