Skip to content

Hướng Dẫn Tạo Và Thay Đổi Các Trang Tĩnh Trên Merchize (Shipping, Policy, .v.v.)

You are here:
  • Main
  • Thiết lập chung
  • Hướng Dẫn Tạo Và Thay Đổi Các Trang Tĩnh Trên Merchize (Shipping, Policy, .v.v.)
< All Topics

Khi tạo store trên platform Merchize, hệ thống sẽ tự động tạo ra một loạt các page tĩnh để phù hợp với các quy định của các bên liên quan như Google Shopping, hoặc để đảm bảo tính pháp lý. Các page tĩnh này cũng đóng vai trò rất lớn trong việc gia tăng độ tin cậy của store đối với khách hàng và là cơ sở để xử lý những case dispute, return, refund của khách hàng. Tuy vậy, do mỗi store sẽ có cách làm việc khác nhau, bán các loại hàng hóa khác nhau .v.v., nên một số store sẽ có nhu cầu thay đổi nội dung của các page tĩnh cho phù hợp.

Ví dụ, những seller Dropshipping sẽ cần thay đổi giá ship và thời gian shipping do sản phẩm dropship sẽ có thời gian, quy cách vận chuyển và phí vận chuyển khác so với các sản phẩm POD. Cũng có những store, Google Shopping yêu cầu thêm 1 số thông tin điều khoản (ví dụ như return, refund, .v.v.) mà chủ store sẽ muốn thay đổi nội dung page tĩnh.

Để thay đổi nội dung page tĩnh, bạn có thể vào page Settings > Pages.

Setting Page Merchize

 

Đây là phần quản lý nội dung page tĩnh. bạn có thể thấy các thông tin của các page tĩnh như tên, Slug (phần đằng sau của link), và thời gian update. Lúc này, để sửa nội dung ở page nào, bạn có thể click vào page đó để bắt đầu thay đổi nội dung.

Đây là ví dụ về một phần thay đổi nội dung của page Help Center.

Ở đây, để đảm bảo sự thay đổi của store (ví dụ sau này bạn muốn thay đổi email support, thay đổi tag line của store, tên của store .v.v.), Merchize đã cho thêm mục Variables. Bạn có thể copy/paste các biến theo như hướng dẫn ở dưới để hiển thị đúng thông tin được ghi sẵn trên hệ thống, đảm bảo thông tin được thống nhất sau mỗi lần thay đổi. Ví dụ hiện tại bạn đang dùng mail support là [email protected], trong page tĩnh bạn có thể ghi là:

– Please send us an email at [email protected]

– Hoặc bạn cũng có thể ghi là : Please send us an email at {email_support}. Khi đó khách truy cập cũng sẽ thấy nội dung là Please send us an email at [email protected]

Sau khi bạn thay đổi nội dung xong, click SAVE để lưu lại thay đổi.

Table of Contents