Skip to content

Hướng Dẫn Tạo Và Upload Sản Phẩm Dropship Trên Merchize

You are here:
< All Topics

Để tạo và upload sản phẩm Dropship trên Merchize, bạn đăng nhập vào trang Seller (seller.merchize.com), sau đó vào phần Product.

 

Bạn sẽ thấy button tạo Product ở phía bên phải. Click vào đó để bắt đầu tạo sản phẩm và làm theo hướng dẫn như trong video dưới đây:

Table of Contents