Đôi khi, trong quá trình bán hàng, các bên cổng thanh toán như Paypal, Stripe sẽ yêu cầu bạn cung cấp invoice mua hàng để chứng minh store của bạn đang thực hiện nghiêm túc việc bán và fulfill hàng hóa.
Khi đó, bạn có thể liên hệ Merchize để Merchize cung cấp invoice mua hàng cho những đơn hàng được fulfill bởi Merchize cho store của bạn.
Đây là 1 ví dụ về mẫu invoice Merchize sẽ cung cấp cho bạn.
Gồm có:

  • Thông tin của Merchize
  • Bill to – thông tin của bạn, thường là cần trùng khớp với thông tin trên paypal, stripe .v.v. để thuận tiện cho quá trình verify.
  • Thông tin các order, gồm có tên sản phẩm, size, số lượng, rate và tổng tiền.


Để nhận được invoice, vui lòng điền form sau với đầy đủ thông tin yêu cầu trong form, sau đó liên hệ support Merchize để team support có thể gửi invoice theo đúng yêu cầu của bạn.
Để quá trình tạo invoice được chuẩn xác, bạn sẽ cần cung cấp đầy đủ thông tin như:

  • Thông tin người nhận
  • Thông tin cụ thể yêu cầu từ phía paypal, stripe, PO .v.v. (Copy y nguyên toàn bộ nội dung bạn nhận được. Có screenshot càng tốt, để Merchize chuẩn bị cho đúng yêu cầu.)
  • Các order number của các invoice cần tạo (nếu là tạo theo các invoice trong ngày thì không cần.)
  • Các thông tin khác (ví dụ có cần tracking không, invoice của các order từ ngày nào tới ngày nào .v.v. )

Link form đăng ký tạo invoice: https://forms.gle/MvDkHCafo7TWhWrJ9