Skip to content

Merchize Basecost & Sizing

Merchize Core Products

Products that Merchize’s factory in Hanoi can manufacture and fulfill.

Our products in our factory in Hanoi are Never Out of Stock, always guarantee the Fastest Processing Time*, Fastest Shipping Time*, and Lowest Basecost.

By default, “Day” or “Days” are understood as Business days.
By using Merchize, you agree to our Terms of Service and Fulfillment Policy here.

Face Mask All Over Prints - Khẩu Trang In Full 3D

Base cost đã bao gồm phí ship US

Pack
Base Cost per pack ($)
1
7.9
2
11.1
3
13.4
5
17
10
28.2
 • Estimated Processing time: 2-6 business days.
 • Estimated Shipping time: 4-7 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam.
 • Country Origin là US.
 • Made in Việt Nam.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.
Quantity
Track EU
UK Full Track
1
14
9
2
17.2
12.2
3
19.8
14.8
5
24.6
19.6
10
37
32
 • Processing time: 2-6 business days.
 • Shipping: Từ 10-15 business days.
 • Có thể delay 2-6 business days do ảnh hưởng của dịch.
 • Khẩu trang 3 lớp & có lớp túi để thay tấm lọc PM 2.5.
 • Hình in full viền, sắc nét.
 • Không đi kèm tấm lọc PM 2.5.
 • 2 bên dây đeo là dây chun để đảm bảo fit all size.
Our Three-Layers Face Mask is designed to create a barrier to protect you from the environment around you, while also keeping you comfortable and confident.
 • Design will never fade
 • Contoured and adjustable for a comfortable fit
 • Three layers, including a Filter Pocket (pouch) for adding PM 2.5 filter
 • Unisex(Adult) Sizing
 • Machine Washable/Reusable
 • Moisture-Wickening

Tri-Fold Mask 3D

Base cost đã bao gồm phí ship US

Pack
Base Cost per pack ($)
1
7.9
2
11.1
3
13.4
5
17
10
28.2
 • Estimated Processing time: 2-6 business days.
 • Estimated Shipping time: 4-7 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam.
 • Country Origin là US.
 • Made in Việt Nam.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.
Quantity
Track EU
UK Full Track
1
14
9
2
17.2
12.2
3
19.8
14.8
5
24.6
19.6
10
37
32
 • Processing time: 2-6 business days.
 • Shipping: Từ 10-15 business days.
 • Có thể delay 2-6 business days do ảnh hưởng của dịch.
 • Khẩu trang 2 lớp.
 • Hình in full viền, sắc nét.
 • Không đi kèm filter PM 2.5.
 • Không có túi đựng filter.
 • 2 bên dây đeo là dây chun để đảm bảo fit all size.
 • The design will never fade
 • Contoured and adjustable for a comfortable fit
 • 2 Layer & Unisex(Adult) Sizing
 • Machine Washable/Reusable
 • Moisture-Wickening

Premium Reflective Stretch-to-fit 3D Mask - SKU: PRSM

 • Đây phiên bản cải tiến từ Stretch-To-Fit 3D Mask giúp vừa vặn với khuôn mặt của khách hàng Mỹ cũng được sản xuất bằng chất liệu tốt hơn cũng như phản quang trong bóng tối.

Base Cost đã bao gồm phí ship US.

Pack
Base Cost per pack ($)
1
$9.4
2
$14.1
3
$17.9
5
$24.5
10
$43.2
 • Estimated Processing time: 2-6 business days.
 • Estimated Shipping time: 4-7 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam.
 • Country Origin là US.
 • Made in Việt Nam.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này. Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.

QuatityShip UKShip EU & ROW
110.515.5
215.220.2
319.324.3
527.132.1
104752

 • Processing time: 2-6 business days.
 • Shipping: Từ 10-15 business days.
 • Có thể delay 2-6 business days do ảnh hưởng của dịch.
 • Có 2 size Kid và Adult:
  • Kid: 7.5 inch x 4.5 inch (19.05 cm x 11.43 cm).
  • Adult: 8 inch x 5.25 inch (20.32 cm x 13.34 cm).
 • Khẩu trang 3 lớp & có lớp túi để thay tấm lọc PM 2.5.
 • Hình in full viền, sắc nét.
 • Không đi kèm tấm lọc PM 2.5.
 • 2 bên dây đeo là dây chun để đảm bảo fit all size.

Our Three-Layers Face Mask is designed to create a barrier to protect you from the environment around you, while also keeping you comfortable and confident.

 • The design will never fade.
 • Can reflect on the dark and make a memorable Halloween.
 • Contoured and adjustable for a comfortable fit.
 • Three layers, including Filter Pocket (pouch) for adding PM 2.5 filter.
 • 2 sizes Kid and Adult:
  • Kid: 7.5 inch x 4.5 inch (19.05 cm x 11.43 cm).
  • Adult: 8 inch x 5.25 inch (20.32 cm x 13.34 cm).
 • Machine Washable/Reusable.
 • Moisture-Wicking.

Premium Luminous Stretch-to-fit 3D Mask - SKU: PLSM

 • Đây phiên bản cải tiến từ Stretch-To-Fit 3D Mask giúp vừa vặn với khuôn mặt của khách hàng Mỹ cũng được sản xuất bằng chất liệu tốt hơn cũng như phát sáng trong bóng tối.

Base Cost đã bao gồm phí ship US.

Pack
Base Cost per pack ($)
1
$9.4
2
$14.1
3
$17.9
5
$24.5
10
$43.2
 • Estimated Processing time: 2-6 business days.
 • Estimated Shipping time: 4-7 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam.
 • Country Origin là US.
 • Made in Việt Nam.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này. Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.

QuatityShip UKShip EU & ROW
110.515.5
215.220.2
319.324.3
527.132.1
104752

 • Processing time: 2-6 business days.
 • Shipping: Từ 10-15 business days.
 • Có thể delay 2-6 business days do ảnh hưởng của dịch.
 • Có 2 size Kid và Adult:
  • Kid: 7.5 inch x 4.5 inch (19.05 cm x 11.43 cm).
  • Adult: 8 inch x 5.25 inch (20.32 cm x 13.34 cm).
 • Khẩu trang 3 lớp & có lớp túi để thay tấm lọc PM 2.5.
 • Hình in full viền, sắc nét.
 • Không đi kèm tấm lọc PM 2.5.
 • 2 bên dây đeo là dây chun để đảm bảo fit all size.

Our Three-Layers Face Mask is designed to create a barrier to protect you from the environment around you, while also keeping you comfortable and confident.

 • The design will never fade.
 • Can glow in the dark and make a memorable Halloween.
 • Contoured and adjustable for a comfortable fit.
 • Three layers, including Filter Pocket (pouch) for adding PM 2.5 filter.
 • 2 sizes Kid and Adult:
  • Kid: 7.5 inch x 4.5 inch (19.05 cm x 11.43 cm).
  • Adult: 8 inch x 5.25 inch (20.32 cm x 13.34 cm).
 • Machine Washable/Reusable.
 • Moisture-Wicking.

Premium Stretch to Fit 3D Mask - SKU: STFM2

 • Đây phiên bản cải tiến từ Stretch-To-Fit 3D Mask giúp vừa vặn với khuôn mặt của khách hàng Mỹ cũng được sản xuất bằng chất liệu tốt hơn.

Base cost đã bao gồm phí ship US

Pack
Base Cost per pack ($)
1
7.9
2
11.1
3
13.4
5
17
10
28.2
 • Estimated Processing time: 2-6 business days.
 • Estimated Shipping time: 4-7 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam.
 • Country Origin là US.
 • Made in Việt Nam.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này. Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.

Quantity
Track EU
UK Full Track
1
14
9
2
17.2
12.2
3
19.8
14.8
5
24.6
19.6
10
37
32

 • Processing time: 2-6 business days.
 • Shipping: Từ 10-15 business days.
 • Có thể delay 2-6 business days do ảnh hưởng của dịch.
 • Có 2 size Kid và Adult:
  • Kid: 7.5 inch x 4.5 inch (19.05 cm x 11.43 cm).
  • Adult: 8 inch x 5.25 inch (20.32 cm x 13.34 cm).
 • Khẩu trang 3 lớp & có lớp túi để thay tấm lọc PM 2.5.
 • Hình in full viền, sắc nét.
 • Không đi kèm tấm lọc PM 2.5.
 • 2 bên dây đeo là dây chun để đảm bảo fit all size.

Our Three-Layers Face Mask is designed to create a barrier to protect you from the environment around you, while also keeping you comfortable and confident.

 • The design will never fade.
 • Contoured and adjustable for a comfortable fit.
 • Three layers, including Filter Pocket (pouch) for adding PM 2.5 filter.
 • 2 sizes Kid and Adult:
  • Kid: 7.5 inch x 4.5 inch (19.05 cm x 11.43 cm).
  • Adult: 8 inch x 5.25 inch (20.32 cm x 13.34 cm).
 • Machine Washable/Reusable.
 • Moisture-Wicking

Stretch to Fit 3D Mask - SKU: STFM1

Base cost đã bao gồm phí ship US

Pack
Base Cost per pack ($)
1
7.9
2
11.1
3
13.4
5
17
10
28.2
 • Estimated Processing time: 2-6 business days.
 • Estimated Shipping time: 4-7 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam.
 • Country Origin là US.
 • Made in Việt Nam.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này. Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.

 Nội địa UKEU
Pack 1$9$14
Pack 3$14.8$19.8
Pack 5$19.6$24.6
Pack 10$32$37
Pack >10$32 + 2.75 each additional$37 + 3 each additional

 • Processing time: 2-6 business days.
 • Shipping: Từ 10-15 business days.
 • Có thể delay 2-6 business days do ảnh hưởng của dịch.
 • Có 2 size Kid và Adult:
  • Kid: 6.3 inch x 4.5 inch (16 cm x 11.5 cm).
  • Adult: 7 inch x 5.1 inch (17.8 cm x 13 cm).
 • Khẩu trang 3 lớp & có lớp túi để thay tấm lọc PM 2.5.
 • Hình in full viền, sắc nét.
 • Không đi kèm tấm lọc PM 2.5.
 • 2 bên dây đeo là dây chun để đảm bảo fit all size.

Our Three-Layers Face Mask is designed to create a barrier to protect you from the environment around you, while also keeping you comfortable and confident.

 • The design will never fade.
 • Contoured and adjustable for a comfortable fit.
 • Three layers, including Filter Pocket (pouch) for adding PM 2.5 filter.
 • 2 sizes Kid and Adult:
  • Kid: 6.3 inch x 4.5 inch (16 cm x 11.5 cm).
  • Adult: 7 inch x 5.1 inch (17.8 cm x 13 cm).
 • Machine Washable/Reusable.
 • Moisture-Wicking

AOP classic baseball cap

Size
(inches)
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000 – 2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship EU
Ship Row
(US shipping free included)
First
Additional
First
Additional
One size
$17
$16.75
$16.5
$5
$5
$8.5
$8.5

AOP Classic Baseball Cap

AOP Classic Baseball Cap packaging packaging AOP Classic Baseball Cap packing all over print Classic Baseball Cap

 • Manufacturer: Merchize.
 • Estimated Processing Time: 3-6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Made in Việt Nam.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.

Custom baseball cap with logos, graphics, and many more. There is no design limitation with all over printing techniques. A personalized hat will be your new go-to item, it makes for everyday comfort and style. Our ultra-durable custom printed baseball cap performs well in hot, cold, rain, snow…in any weather.

 • Custom hat with a logo, flag designs will be an awesome gift for Father’s Day, Independence Day…
 • The custom hat is designed with an adjustable slider on the back for a custom fit and a soft sweatband inside for extra comfort, so it is perfect for both women and men.
 • Polyester fabric is lightweight and excellent for printing, the color is vibrant and bright.
 • The inner fabric are added to keep the cap in shape, look tough and clean for all day long.
 • Our custom hat is tough and shipped properly, so it can maintain the perfect shape of the hat at all times.
 1. You have to use the CMYK color mode instead of RGB color mode in your file design to get the most similar color on your final product as in your file design. For further information, please click here.
 2. Download Template and Mockup Classic Baseball Cap here.
 3. Notes:
  + Keep artwork in safezone areas. Patterns that are too close to safezone line might be lost during sewing.
  + Avoid neon effects, blur, metallic color to make sure product printed with the highest accuracy

Demo Classic T-shirt product on Merchize platform with full Color and Size: Click here.

Size
Tier 1
Tier 2
Tier 3
Ship US
Ship EU
ROW
First
Additional
First
Additional
First
Additional
XS$5.95$5.38$4.82$5.4$2.25$8.5$3$12.45$5.95
S$5.95$5.38$4.82$5.4$2.25$8.5$3$12.45$5.95
M$5.95$5.38$4.82$5.4$2.25$8.5$3$12.45$5.95
L$5.95$5.38$4.82$5.4$2.25$8.5$3$12.45$5.95
XL$5.95$5.38$4.82$5.4$2.25$8.5$3$12.45$5.95
2XL$7.95$7.38$6.82$5.4$2.25$10.5$3$14.3$5.95
3XL$7.95$7.38$6.82$5.4$2.25$10.5$3$14.3$5.95
4XL$9.95$9.38$8.82$5.4$2.25$10.5$3$14.3$5.95
5XL$10.95$10.38$9.82$5.4$2.25$10.5$3$14.3$5.95
6XL$10.95$10.38$9.82$5.4$2.25$10.5$3$14.3$5.95

Lưu ý: In 2 mặt +$4.5/áo.

 
Length
Width
Sleeve
Inch
cm
Inch
cm
Inch
cm
XS
27.6
70
18.1
46
7.1
18
S
28.3
72
18.9
48
7.5
19
M
29.5
75
20.1
51
7.9
19
L
30.7
78
22.4
57
8.3
20
XL
31.1
79
23.6
60
8.5
21
2XL
32
81
24.75
63
9.1
21.5
3XL
33.9
86
28.7
73
9.1
23
4XL
35.4
90
29.5
75
9.1
23
5XL
37
94
31.5
80
9.1
23
6XL
37
94
33.1
84
9.1
23
 • Quality: 100% soft-style combed cotton
 • Color: Black, White, Red, Sport Grey, Navy, Gold, Royal Blue, Kelly Green, Brown, Purple, Light Pink, Light Blue, Orange, Deep Forest and Dark Heather.
 • Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL
 • Origin Country: US
 • Worldwide shipping
 • Manufacturer: Merchize.
 • Estimated Processing Time: 1 – 2 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Made in Việt Nam.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • 6.1-ounce, 100% cotton
 • Double-needle neck, sleeves and hem; Roomy Unisex Fit
 • Decoration type: Digital Print
 • Made by Merchize.

1. What you need to know about how best to create a T-shirt design for printing: Những điều cần biết về khung in và tỷ lệ in trong in áo thun t-shirt

2. Kỹ thuật in Digital Printing.

3. Artwork file requirement:

 • We accept PNG files of the only following size: 4200x4800px  at 300 DPI (14×16 inches)
 • For other dimensions: 4500x5400px, 2400x3000px, 2100x2400px, 2400x3200px, we can still print your design and try to make it biggest possible but we won’t be liable for any issues in the end product about small artwork file.

Áo Women T-shirt 2D (SKU: T500L), Men Tank Top 2D (SKU: T220) & Youth T-shirt 2D
(SKU: T500B)

Bảng Giá Women T-shirt 2D

Size
Base cost
Ship US
Ship EU
Ship ROW
First
Additional
First
Additional
First
Additional
XS
$8.5
$5.4
$2.25
$8.5
$3
$12.45
$5.95
S
$8.5
$5.4
$2.25
$8.5
$3
$12.45
$5.95
M
$8.5
$5.4
$2.25
$8.5
$3
$12.45
$5.95
L
$8.5
$5.4
$2.25
$8.5
$3
$12.45
$5.95
XL
$8.5
$5.4
$2.25
$8.5
$3
$12.45
$5.95
2XL
$9.5
$5.4
$2.25
$8.5
$3
$14.3
$5.95
3XL
$10.5
$5.4
$2.25
$10.5
$3
$14.3
$5.95

Bảng Giá Men Tank Top 2D

Size
Base cost
Ship US
Ship EU
Ship ROW
First
Additional
First
Additional
First
Additional
S
$10.5
$5.4
$2.25
$8.5
$3
$12.45
$5.95
M
$10.5
$5.4
$2.25
$8.5
$3
$12.45
$5.95
L
$10.5
$5.4
$2.25
$8.5
$3
$12.45
$5.95
XL
$10.5
$5.4
$2.25
$8.5
$3
$12.45
$5.95
2XL
$12.5
$5.4
$2.25
$8.5
$3
$14.3
$5.95

Bảng Giá Youth T-shirt 2D

Size
Base cost
Ship US
Ship EU
Ship ROW
First
Additional
First
Additional
First
Additional
YXS
$7
$5.4
$2.25
$8.5
$3
$12.45
$5.95
YS
$7
$5.4
$2.25
$8.5
$3
$12.45
$5.95
YM
$7
$5.4
$2.25
$8.5
$3
$12.45
$5.95
YL
$7
$5.4
$2.25
$8.5
$3
$12.45
$5.95
YXL
$7
$5.4
$2.25
$8.5
$3
$12.45
$5.95

Lưu ý: in 2 mặt +$4,5/áo.

Colors

Women T-shirt, Youth T-shirt & Tank Top Colors

 

Size Chart

 • Manufacturer: Merchize
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam.
 • Country Origin là US.
 • Estimated Processing Time: 2 – 4 business days
 • Estimated Standard US Shipping Time: 4 – 7 business days
 • Estimated WW Shipping Time: average 7 – 10 business days, 15 business days for some locations
 • Có thể delay 1-3 days do dịch
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này. Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.
 • Quality: 100% soft-style combed cotton
 • Color: Black, White, Red, Sport Grey, Navy, Gold, Royal Blue, Kelly Green, Brown, Purple, Light Pink, Light Blue, Orange, Deep Forest and Dark Heather.
 • Size: 

+ Women T-shirt 2D: XS – 3XL

+ Men Tank Top 2D: S – 2XL

+ Youth T-shirt 2D: YXS – YXL 

 • Origin Country: US
 • Worldwide shipping
 

1. What you need to know about how best to create a T-shirt design for printing: Những điều cần biết về khung in và tỷ lệ in trong in áo thun t-shirt

2. Kỹ thuật in Digital Printing.

3. Artwork file requirement:

We accept PNG files of the only following size: 4200x4800px at 300 DPI (14×16 inches)
For other dimensions: 4500x5400px, 2400x3000px, 2100x2400px, 2400x3200px, we can still print your design and try to make it biggest possible but we won’t be liable for any issues in the end product about small artwork file.

Accent Mug - SKU: ACMU

 Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(+3000 sale/mo)
Ship US
Ship EU
Ship ROW
Size First Additional First Additional First Additional
11 oz $6 $5.75Contact $7 $5 $12$5$18$8
 • Chất liệu: Gốm sứ
 • 6 màu: Hồng, xanh lá, xanh dương đậm, cam, đỏ và đen
 • Size: 11 oz
 • Estimated Processing time: 1-3 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Made in Việt Nam.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • The Accent Mug is now available in these colors: (Pink, Dark Blue, Green, Orange, Red, Black)
 • A high-quality mug makes the perfect gift for everyone.
 • The print will never fade no matter how many times it is washed.
 1. Download Mockup & Template here.
 2. Kỹ thuật in Sublimation Printing.

Couple of Heart-Shaped Mug - SKU: HMU

 
Base cost included US Shipping Fee
Ship EU
Ship ROW
Size Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(+3000 sale/mo)
First Additional First Additional
11 oz $21.5$21.25$21$7.8$7.8$12.99$12.99
 • Chất liệu: Sứ
 • Size: 11 oz
 • Estimated Processing time: 1-3 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Made in Việt Nam.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • A high-quality mug makes the perfect gift for everyone.
 • The print will never fade no matter how many times it is washed.

1. Download Mockup & Template here.

2. Kỹ thuật in Sublimation Printing.

Campfire Mug - SKU: CFMU

 
Base cost included US Shipping
Ship EU
Ship ROW
Size Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(+3000 sale/mo)
First Additional First Additional
12 oz $13.5$13.25$13$4$4$8$8
 • Chất liệu: Inox tráng sứ
 • Size: 12 oz
 • Estimated Processing time: 1-3 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Made in Việt Nam.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • A high-quality mug makes the perfect gift for everyone.
 • The print will never fade no matter how many times it is washed.
 • Lightweight and durable – great for backpacking, camping, fishing, or any other traveling and outdoor activities.
 1. Download Mockup & Template here.
 2. Kỹ thuật in Sublimation Printing.

Men Tank Top 3D - SKU: T220A

Size
Base cost (US shipping fee included)
Ship EU
Ship Row
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
First
Additional
First
Additional
S
$14
$13.75
contact
$3.49
$3.49
$7.49
$7.49
M
$14
$13.75
contact
$3.49
$3.49
$7.49
$7.49
L
$14
$13.75
contact
$3.49
$3.49
$7.49
$7.49
XL
$14
$13.75
contact
$4.49
$4.49
$8
$8
2XL
$15.5
$15.25
contact
$4.49
$4.49
$8
$8
3XL
$15.5
$15.25
contact
$4.49
$4.49
$8
$8
4XL
$15.5
$15.25
contact
$4.49
$4.49
$8
$8
5XL
$15.5
$15.25
contact
$4.49
$4.49
$8
$8
 • Chất liệu 100% poly: co giãn 4 chiều, mềm mại, thoáng khí.
 • Ôm vừa vặn, tôn dáng cơ thể.
 • Thiết kế thể thao năng động, khỏe khoắn và dễ kết hợp trang phục. 
 • Áo thích hợp để mặc ở nhà, đi phòng tập.
Size
1/2 BUST
LENGTH
SHOULDER
cm
inch
cm
inch
cm
inch
S
46
18
71
28
30
11.8
M
51
21
74
29
31
12.2
L
56
22
76
30
31
12.2
XL
61
24
79
31
32
12.6
2XL
66
26
81
32
33
13.0
3XL
71
28
84
33
34
13.4
4XL
76
30
86
34
34
13.4
5XL
81
31
88
34.6
35
13.8
 • Estimated Processing time: 3-6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Made in Việt Nam.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • 4 way stretch fabric – soft, comfortable, remain clean and dry during exercise.
 • Binding at neck and armholes.
 • Great for gym, beach or casual wear.
 • Easy care, machine wash, tumble dry.
 • Download Mockup & Template here.
 • Kỹ thuật in Sublimation Printing.
 • The minimum design’s opacity requirement is 25%.

Women Tank Top 3D - SKU: T220LA

Size
Base cost (US shipping fee included)
Ship CA
Ship EU
ROW
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
First
Additional
First
Additional
First
Additional
S
$13.5
$13.25
contact
$5.49
$5.49
$3.49
$3.49
$7.49
$7.49
M
$13.5
$13.25
contact
$5.49
$5.49
$3.49
$3.49
$7.49
$7.49
L
$13.5
$13.25
contact
$5.49
$5.49
$3.49
$3.49
$7.49
$7.49
XL
$13.5
$13.25
contact
$5.49
$5.49
$3.49
$3.49
$7.49
$7.49
2XL
$15
$14.75
contact
$5.49
$5.49
$3.49
$3.49
$7.49
$7.49
3XL
$15
$14.75
contact
$5.49
$5.49
$3.49
$3.49
$7.49
$7.49
4XL
$15
$14.75
contact
$6.99
$6.99
$4.99
$4.99
$8.99
$8.99
5XL
$15
$14.75
contact
$6.99
$6.99
$4.99
$4.99
$8.99
$8.99
 • Chất liệu 100% poly: co giãn 4 chiều, mềm mại, thoáng khí
 • Dây áo đủ rộng để che dây bra
Size
Length
Bust
Waist Top
Skirt
Cm
Inch
Cm
Inch
Cm
Inch
Cm
Inch
S
68
26.8
80
31.5
75
29.5
88
34.6
M
70
27.6
86
33.9
80
31.5
94
37
L
72
28.3
92
36.2
85
33.5
100
39.4
XL
75
29.5
98
38.6
90
35.4
106
41.7
2XL
77
30.3
104
40.9
95
37.4
112
44.1
3XL
79
31.1
110
43.3
100
39.4
118
46.5
4XL
81
31.9
116
45.7
105
41.3
124
48.8
5XL
83
32.7
122
48
110
43.3
130
51.2
 • Estimated Processing time: 3-6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Made in Việt Nam.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Material: 4 way stretch fabric – soft, comfortable, remain clean and dry during exercise.
 • The straps are wide enough to hide your bra traps.
 • Occasion: Casual and athletic tank top for women/girl, workout summer holiday, trip, hiking, cycling, beach, shopping,…
 • Match: good pair with leggings, pants, shorts. Wear it with your cardigans and coats in spring, fall or winter.
 • Download Mockup & Template here.
 • Kỹ thuật in Sublimation Printing.
 • The minimum design’s opacity requirement is 25%.

Women Tank Top 2D - SKU: T220L

Size
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship US
Ship EU
Ship ROW
First
Additional
First
Additional
First
Additional
S
$9
$8.75
$8.5
$5.4
$2.25
$6.7
$3
$10.7
$5.95
M
$9
$8.75
$8.5
$5.4
$2.25
$6.7
$3
$10.7
$5.95
L
$9
$8.75
$8.5
$5.4
$2.25
$8.5
$3
$12.5
$5.95
XL
$9
$8.75
$8.5
$5.4
$2.25
$8.5
$3
$12.5
$5.95
2XL
$10
$9.75
$9.5
$5.4
$2.25
$8.5
$3
$12.5
$5.95
3XL
$10
$9.75
$9.5
$5.4
$2.25
$8.5
$3
$12.5
$5.95

 

Size
Length (inch)
Bust (inch)
S
25.25
16
M
26.25
17
L
27.25
18.5
XL
28
19.5
2XL
28.5
22
3XL
29.3
23

Color

 • Estimated Processing time: 1-2 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Made in Việt Nam.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.

Keep it casual with on-trend women’s tank top.

 • Smooth, elastic and stretchable, flexible and breathable, comfortable to wear.
 • Suitable for vacation, holiday, party, work, beach, street, sport, workout, occasions in summer, spring and fall days.
 • Machine Wash
 •  

1. Kỹ thuật in Digital Printing

2. Artwork file requirement:

 • We accept PNG files of the only following size: 4200x4800px  at 300 DPI (14×16 inches)
 • For other dimensions: 4500x5400px, 2400x3000px, 2100x2400px, 2400x3200px, we can still print your design and try to make it biggest possible but we won’t be liable for any issues in the end product about small artwork file.
 • The design have always to be clear and the opacity is always 100%.
 • Please check important information about artwork and printing here.

Baby Onesie - SKU: OSES

baby onsie print on demand
 
Base Cost
Ship US
Ship EU
Ship ROW
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(+3000 sale/mo)
First Additional FirstAdditional First Additional
New Born8.58.2585.42.256.75310.53
6M8.58.2585.42.256.75310.53
12M8.58.2585.42.256.75310.53
18M8.58.2585.42.256.75310.53
24M8.58.2585.42.258.5312.53
 • 100% Cotton
 • 6 colors: White, Heather Grey, Lilac Purple, Lime, Turquoise, Black.
 Width (inch) Length (inch)Sleeve (inch)
New born7.25162.5
6 Months8.75172.75
12 Months9.75183
18 Months10.75193.25
24 Months11.75203.5

 • The product material has a safety certificate for children. Find more
 • Estimated Processing time: 2-3 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam.
 • Made in Việt Nam.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • 100% Cotton, Soft.
 • The material tested and certified for child safety. 
 • 6 Colors: White, Heather Grey, Lilac Purple, Lime, Turquoise, Black.
 1. Note: You have to use the CMYK color mode instead of RGB color mode in your file design to get the most similar color on your final product as in your file design. For further information, please click here.
 2. Download Mockup for Baby Onesie here.
 3. Dimension: 4200 x 4800px
 4. Kỹ thuật in Digital Printing

AOP Lightweight Polo Shirt - SKU: POLO
 AOP Premium Polo Shirt - SKU: PPOLO

– Lightweight Polo Shirt 

Size
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship EU
Ship ROW
(US shipping fee included)
First
Additional
First
Additional
S
$13.49
$13.25
$12.99
$3.5
$3.5
$7.5
$7.5
M
$13.49
$13.25
$12.99
$3.5
$3.5
$7.5
$7.5
L
$15.49
$15.25
$14.99
$4.5
$4.5
$8.5
$8.5
XL
$15.49
$15.25
$14.99
$4.5
$4.5
$8
$8
2XL
$15.49
$15.25
$14.99
$4.5
$4.5
$8
$8
3XL
$16.99
$16.75
$16.49
$4.5
$4.5
$8
$8
4XL
$16.99
$16.75
$16.49
$4.5
$4.5
$8
$8
5XL
$16.99
$16.75
$16.49
$5.5
$5.5
$9
$9
 • Vải thun mè: vải sợi PE tổng hợp, 3%-5% Spandex 

– Premium Polo Shirt 

Size
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship EU
Ship ROW
(US shipping fee included)
First
Additional
First
Additional
S
$17.49
$17.25
$16.99
$5
$5
$9
$9
M
$17.49
$17.25
$16.99
$5
$5
$9
$9
L
$19.49
$19.25
$18.99
$6
$6
$10
$10
XL
$19.49
$19.25
$18.99
$6
$6
$10
$10
2XL
$19.49
$19.25
$18.99
$6
$6
$10
$10
3XL
$20.99
$20.75
$20.49
$6
$6
$10
$10
4XL
$20.99
$20.75
$20.49
$6
$6
$10
$10
5XL
$20.99
$20.75
$20.49
$7
$7
$11
$11
 • Vải cá sấu poly co giãn 4 chiều 
Size
1/2 Bust (inch)
Length (inch)
Shoulder (inch)
S
18,1
28,0
15,7
M
20,1
29,1
16,9
L
22,0
29,9
18,1
XL
24,0
31,1
19,3
2XL
26,0
31,9
20,5
3XL
28,0
33,1
21,7
4XL
29,9
33,9
22,8
5XL
31,9
34,6
24,0
 • Estimated Processing time: 2-6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam.
 • Made in Việt Nam.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.

1. AOP Lightweight Polo Shirt

Lightweight Polo Shirt – A perfect casual layer for all year round.

 • PE fabric with 3-5% Spandex 
 • Full US size: S to 5XL 
 • Quick-dry fabric wicks moisture to help keep you dry
 • 3-button placket
 • Machine Wash

2. AOP Premium Polo Shirt 

Premium Polo Shirt – A versatile menswear icon for a sporty, yet smart look.

 • Pique Knit Fabric (Poly + Spandex) 
 • Full US size: S to 5XL
 • Regular fit through the chest for a relaxed
 • A casual wardrobe must-have
 • 3-button placket
 • Machine Wash
 • Download Mockup & Template here.
 • The minimum design’s opacity requirement is 25%.
 • Kỹ thuật in Sublimation Printing.

V-neck Sleeveless Jersey Tank Top - SKU: VJETA

 
Base cost included US Shipping Fee
Ship EU
Ship ROW
Size Tier 1
(0-999 sale/month)
Tier 2
(1000-2999 sale/month)
Tier 3
(+3000 sale/month)
First
Additional
First
Additional
S$14.5$14.25Contact$3.49 $3.49 $7.49 $7.49
M$14.5$14.25Contact$3.49 $3.49 $7.49 $7.49
L$14.5$14.25Contact$3.49 $3.49 $7.49 $7.49
XL$14.5$14.25Contact$4.49$4.49$8$8
2XL$16$15.75Contact$4.49$4.49$8$8
3XL$16$15.75Contact$4.49$4.49$8$8
4XL$16$15.75Contact$4.49$4.49$8$8
5XL$16$15.75Contact$4.49$4.49$8$8
 • Chất liệu vải thun mè (Bird’s Eye Pique Fabric). Vải có thành phần chính là sợi PE tổng hợp, có hoặc không có sợi cotton, cùng 3 – 5% sợi Spandex.
 • Co giãn tốt, thoát ẩm nhanh.
 • Ôm vừa vặn, thoải mái vận động, tôn dáng cơ thể.
 
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5XL
Chest (inch)
38
42
46
50
54
58
62
66
Length (inch)
30
31
32
33
34
35
36
37
 • Estimated Processing time: 2-6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Made in Việt Nam.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.

This V-Neck Sleeveless Jersey Tank Top is an ideal item for playing sports!

 • Made from Bird’s Eye Pique Fabric, this tank will keep you cool during hot seasons, just in time for playoff season.
 • Split hem for easy movement.
 • Cut a bit slim to give you the most flattering fit possible.
 • Stretches with you all through your workout.
 • This Sleeveless Jersey Tank Top is available in sizes S to 5XL.
 • Download Mockup & Template here.
 • Kỹ thuật in Sublimation Printing.
 • The minimum design’s opacity requirement is 25%.

Sleeveless Jersey Tank Top - SKU: JETA

Size
Base cost (US shipping fee included)
Ship EU
ROW
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
First
Additional
First
Additional
S
$14.5
$14.25
contact
$3.49
$3.49
$7.49
$7.49
M
$14.5
$14.25
contact
$3.49
$3.49
$7.49
$7.49
L
$14.5
$14.25
contact
$3.49
$3.49
$7.49
$7.49
XL
$14.5
$14.25
contact
$4.49
$4.49
$8
$8
2XL
$16
$15.75
contact
$4.49
$4.49
$8
$8
3XL
$16
$15.75
contact
$4.49
$4.49
$8
$8
4XL
$16
$15.75
contact
$4.49
$4.49
$8
$8
5XL
$16
$15.75
contact
$4.49
$4.49
$8
$8
 • Chất liệu vải thun mè (Bird’s Eye Pique Fabric). Vải có thành phần chính là sợi PE tổng hợp, có hoặc không có sợi cotton, cùng 3 – 5% sợi Spandex.
 • Co giãn tốt, thoát ẩm nhanh.
 • Ôm vừa vặn, thoải mái vận động, tôn dáng cơ thể.

 

 
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5XL
Chest (inch)
38
42
46
50
54
58
62
66
Length (inch)
30
31
32
33
34
35
36
37
 • Estimated Processing time: 2-6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Made in Việt Nam.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.

This Sleeveless Jersey Tank Top is an ideal item for playing sports!

 • Made from Bird’s Eye Pique Fabric, this tank will keep you cool during hot seasons, just in time for playoff season.
 • Split hem for easy movement.
 • Cut a bit slim to give you the most flattering fit possible.
 • Stretches with you all through your workout.
 • This Sleeveless Jersey Tank Top is available in sizes S to 5XL.
 • Download Mockup & Template here.
 • Kỹ thuật in Sublimation Printing.
 • The minimum design’s opacity requirement is 25%.

V-neck Short-sleeve Jersey - SKU: VBAJE

Size
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship EU
Ship ROW
(US shipping fee included)
First
Additional
First
Additional
S
$14.5
$14.25
$14
$3.5
$3.5
$7.46
$7.46
M
$14.5
$14.25
$14
$3.5
$3.5
$7.46
$7.46
L
$14.5
$14.25
$14
$5.5
$5.5
$9.31
$9.31
XL
$14.5
$14.25
$14
$5.5
$5.5
$9.31
$9.31
2XL
$15.5
$15.25
$15
$5.5
$5.5
$9.31
$9.31
3XL
$15.5
$15.25
$15
$5.5
$5.5
$9.31
$9.31
4XL
$15.5
$15.25
$15
$5.5
$5.5
$9.31
$9.31
5XL
$15.5
$15.25
$15
$5.5
$5.5
$9.31
$9.31

 

Size (inch)
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5XL
Length
29
30
31
32
33
34
35
36
Shoulder
19.75
21.5
23
25.25
27.75
30
32.5
35
Bust
37.5
41
44
48.5
53.5
58
63
68
Waist
32
35
38
43
47.5
52.5
57
61.5
 • Estimated Processing time: 2-6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Made in Việt Nam.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.

V-neck Short-sleeve Jersey soaks up the heat of summer with its incredible lightness and breathability.

 • Made from Bird’s Eye Pique Fabric.
 • Stretchable fabric has excellent moisture-wicking and quick-drying for optimized temperature control.
 • Perfect for cycling, riding, racing or camping. 
 • Download Mockup & Template here.
 • The minimum design’s opacity requirement is 25%.
 • Kỹ thuật in Sublimation Printing.

Jersey Shorts - SKU: JESH

Size
Base cost (US shipping fee included)
Ship EU
ROW
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
First
Additional
First
Additional
S
$14.5
$14.25
contact
$3.5
$3.5
$7.46
$7.46
M
$14.5
$14.25
contact
$3.5
$3.5
$7.46
$7.46
L
$14.5
$14.25
contact
$3.5
$3.5
$7.46
$7.46
XL
$14.5
$14.25
contact
$3.5
$3.5
$7.46
$7.46
2XL
$16
$15.75
contact
$3.5
$3.5
$7.46
$7.46
3XL
$16
$15.75
contact
$5.5
$5.5
$7.46
$7.46
4XL
$16
$15.75
contact
$5.5
$5.5
$9.31
$9.31
5XL
$16
$15.75
contact
$5.5
$5.5
$9.31
$9.31
 • Chất liệu vải thun mè (Bird’s Eye Pique Fabric). Vải có thành phần chính là sợi PE tổng hợp, có hoặc không có sợi cotton, cùng 3 – 5% sợi Spandex.
 • Co giãn tốt, thoát ẩm nhanh.
 • Ôm vừa vặn, thoải mái vận động, tôn dáng cơ thể.
 
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5XL
Waist (inch)
29-32
32-35
35-38
38-43
43-47.5
47.5-52.5
52.5-57
57-62
Length (inch)
20.2
20.9
21.6
22
22.4
22.8
23.2
23.6
 • Estimated Processing time: 2-6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Made in Việt Nam.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.

Every man needs a couple pairs of Jersey Shorts in their wardrobe. No matter what the season is, we have got men’s Jersey Shorts for you.

 • Made from Bird’s Eye Pique Fabric, this tank will keep you cool during hot seasons, just in time for playoff season.
 • Jersey shorts is light and breathable mesh gives you cooling airflow.
 • The super-smooth tricot lining is easy on your skin.
 • Handy drawstring waistband.
 1. Download Mockup & Template here.
 2. Kỹ thuật in Sublimation Printing.

Women Briefs 3D - SKU: U142L

Size
Base cost
Ship US
Ship EU
Ship Row
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
First
Additional
First
Additional
First
Additional
XS
$7.5
$7.25
contact
$5.4
$2.25
$6.69
$3
$10.5
$4
S
$7.5
$7.25
contact
$5.4
$2.25
$6.69
$3
$10.5
$4
M
$7.5
$7.25
contact
$5.4
$2.25
$6.69
$3
$10.5
$4
L
$7.5
$7.25
contact
$5.4
$2.25
$6.69
$3
$10.5
$4
XL
$7.5
$7.25
contact
$5.4
$2.25
$6.69
$3
$10.5
$4
2XL
$7.5
$7.25
contact
$5.4
$2.25
$6.69
$3
$10.5
$4
3XL
$7.5
$7.25
contact
$5.4
$2.25
$6.69
$3
$10.5
$4
4XL
$7.5
$7.25
contact
$5.4
$2.25
$6.69
$3
$10.5
$4
5XL
$7.5
$7.25
contact
$5.4
$2.25
$6.69
$3
$10.5
$4

 – Chất liệu: vải thun vân sọc 4 chiều.

– Đặc điểm: 

 • Mỏng, nhẹ, mềm mịn, thoáng mát, co giãn tốt. 
 • Tạo cảm giác thoáng mát, dễ chịu, không kích ứng da.

– Phù hợp bán quanh năm, đặc biệt trong dịp Valentine.

 
 
Waist
Width
Length
Size
Inch
Inch
Inch
XS
23.8
2.2
8.0
S
25.2
2.4
8.5
M
26.6
2.6
9.0
L
28.0
2.8
9.5
XL
29.3
3.0
10.0
2XL
30.7
3.2
10.5
3XL
32.1
3.4
11.0
4XL
33.5
3.6
11.5
5XL
34.9
3.8
12.0
 • Estimated Processing time: 3-6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Made in Việt Nam.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • 4 way stretch fabric – Breathable and moisture-wicking, keeps you dry and cool every day.
 • Lace trim makes you more charming.
 • Expertly accentuate your feminine curves to subtle perfection.
 • Great gift to your female friends/mother/grandma.
 • Easy care, machine wash, tumble dry.
 1. Download Mockup & Template here.
 2. Kỹ thuật in Sublimation Printing.

Bralette 3D - SKU: BRTE

Size
Base cost
Ship US
Ship EU
Ship Row
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
First
Additional
First
Additional
First
Additional
XS
$8
$7.75
$7.5
$5.4
$2.25
$6.69
$3.5
$10.6
$7
S
$8
$7.75
$7.5
$5.4
$2.25
$6.69
$3.5
$10.6
$7
M
$8
$7.75
$7.5
$5.4
$2.25
$6.69
$3.5
$10.6
$7
L
$8
$7.75
$7.5
$5.4
$2.25
$8.52
$3.5
$12.45
$7
XL
$8
$7.75
$7.5
$5.4
$2.25
$8.52
$3.5
$12.45
$7
2XL
$9
$8.75
$8.5
$5.4
$2.25
$8.52
$4.5
$12.45
$8
3XL
$9
$8.75
$8.5
$5.4
$2.25
$8.52
$4.5
$12.45
$8
4XL
$9
$8.75
$8.5
$5.4
$2.25
$8.52
$4.5
$12.45
$8
5XL
$9
$8.75
$8.5
$5.4
$2.25
$8.52
$4.5
$12.45
$8

 – Chất liệu: vải thun vân sọc 4 chiều.

– Đặc điểm: 

 • Mỏng, nhẹ, mềm mịn, thoáng mát, co giãn tốt. 
 • Tạo cảm giác thoáng mát, dễ chịu, không kích ứng da.
 • Không gọng, thoải mái, ôm vòng 1 và tôn lên đường nét tự nhiên 

– Phù hợp bán quanh năm, đặc biệt trong dịp Valentine.

 

BRALETTE Sizechart

 • Estimated Processing time: 2-6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Made in Việt Nam.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.

Our bralettes are so pretty, you’ll want to let them peek from underneath your outfit. A good women’s bralette is definitely a lingerie drawer essential.

 • 4 way stretch fabric – Breathable and moisture-wicking, keeps you dry and cool every day.
 • Wide lace band at bottom keeps the bralette in place.
 • Easy care, machine wash, tumble dry.
 1. Download Mockup & Template here.
 2. Kỹ thuật in Sublimation Printing.

Sport Bra - SKU: SPBR

Size
(inches)
Basecost
Ship US
Ship EU
Ship Row
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000 – 2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
First
Additional
First
Additional
First
Additional
XS
$8.5
$8.25
$8
$5.4
$2.25
$8.52
$4
$12.45
$4
S
$8.5
$8.25
$8
$5.4
$2.25
$8.52
$4
$12.45
$4
M
$8.5
$8.25
$8
$5.4
$2.25
$8.52
$4
$12.45
$4
L
$8.5
$8.25
$8
$5.4
$2.25
$8.52
$4
$12.45
$4
XL
$8.5
$8.25
$8
$5.4
$2.25
$8.52
$4
$12.45
$4
2XL
$9.5
$9.25
$9
$5.4
$2.25
$8.52
$4
$12.45
$4
3XL
$9.5
$9.25
$9
$5.4
$2.25
$8.52
$4
$12.45
$4
4XL
$9.5
$9.25
$9
$5.4
$2.25
$8.52
$4
$12.45
$4
5XL
$9.5
$9.25
$9
$5.4
$2.25
$8.52
$4
$12.45
$4

 – Chất liệu: vải thun co dãn 4 chiều

– Đặc điểm: 

 • Mỏng, nhẹ, mềm mịn, thoáng mát, co giãn tốt. 
 • Tạo cảm giác thoáng mát, dễ chịu, không kích ứng da.
 • Không gọng, thoải mái, ôm vòng 1 và tôn lên đường nét tự nhiên.
 • Phần đai chân ngực mặc định là chun màu đen.
 

sport bra size chart

 • Estimated Processing time: 2-6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Made in Việt Nam.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.

This padded Sport bra has soft, snugly around your breasts, lifting and shaping them from all sides.

Sport bra is suitable for any exercise such as yoga, running, basketball, gym, dance,…

Sport Bra with a wide elastic band under the breasts to ensure constant support and make for the perfect fit to the body. 

 • 92% Poly, 8% Spandex
 • Four-way stretch fabric
 • Fabric weight: 177g/m2
 • Size: From XS to 5XL
 • Wireless bra 
 • Removable padding included
 • Flat seams and bias binding that minimize rubbing
 • The default elastic band color is black
 • Download Mockup & Template here.
 • Kỹ thuật in Sublimation Printing.

String Bikini - SKU: SBKN

all over print string bikini
Size
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000 – 2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship EU
Ship Row
(US shipping free included)
First
Additional
First
Additional
XS
$15.5
$15.25
$15
$3.5
$3.5
$7.5
$7.5
S
$15.5
$15.25
$15
$3.5
$3.5
$7.5
$7.5
M
$15.5
$15.25
$15
$3.5
$3.5
$7.5
$7.5
L
$15.5
$15.25
$15
$3.5
$3.5
$7.5
$7.5
XL
$15.5
$15.25
$15
$3.5
$3.5
$7.5
$7.5
2XL
$15.5
$15.25
$15
$3.5
$3.5
$7.5
$7.5
3XL
$15.5
$15.25
$15
$3.5
$3.5
$7.5
$7.5
4XL
$15.5
$15.25
$15
$3.5
$3.5
$7.5
$7.5
5XL
$15.5
$15.25
$15
$3.5
$3.5
$7.5
$7.5

 – Chất liệu: vải co dãn 4 chiều + spandex.

– Đặc điểm: 

 • Mỏng, nhẹ, mềm mịn, thoáng mát, co giãn tốt. 
 • Tạo cảm giác thoáng mát, dễ chịu, không kích ứng da.
 • Không gọng, thoải mái, ôm vòng 1 và tôn lên đường nét tự nhiên 
 

string bikini size chart

 • Estimated Processing time: 2-6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Made in Việt Nam.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.

The bikini bottoms with adjustable strap design on both sides will have you standing out and steering everyone’s gaze to you at your next summer event.

All over print string bikini is perfect for wearing at swimming pool, tanning salon, water park, beach. Also a good choice for honeymoon and women friends gift.

 • All over print string bikini are made from four-way stretch poly fabric + spandex
 • Thick but yet comfortable, not see-through.
 • Comfortable and soft padded Bra & sexy mesh round neck design, gather breast well.
 1. Download Mockup & Template here.
 2. Kỹ thuật in Sublimation Printing.

Classic One-Piece Swimsuit - SKU: CPSS

Size
(inches)
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000 – 2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship EU
Ship Row
(US shipping free included)
First
Additional
First
Additional
XS
$13.5
$13.25
$13
$3.5
$3.5
$7.5
$7.5
S
$13.5
$13.25
$13
$3.5
$3.5
$7.5
$7.5
M
$13.5
$13.25
$13
$3.5
$3.5
$7.5
$7.5
L
$13.5
$13.25
$13
$3.5
$3.5
$7.5
$7.5
XL
$13.5
$13.25
$13
$3.5
$3.5
$7.5
$7.5
2XL
$14.5
$14.25
$14
$4.5
$4.5
$8.5
$8.5
3XL
$14.5
$14.25
$14
$4.5
$4.5
$8.5
$8.5
4XL
$14.5
$14.25
$14
$4.5
$4.5
$8.5
$8.5
5XL
$14.5
$14.25
$14
$4.5
$4.5
$8.5
$8.5

 – Chất liệu: vải poly co dãn 4 chiều + spandex.

– Đặc điểm: 

 • Mỏng, nhẹ, mềm mịn, thoáng mát, co giãn tốt.  Thoải mái khi mặc và các hoạt động/vận động mạnh.
 • Vải lót mềm, thoáng khí với những lỗ li ti. Ôm sát người nhưng không gây khó chịu cho làn da.
 

classic one-piece swimsuit size chart

 • Estimated Processing time: 2-6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Made in Việt Nam.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.

All over print classic one-piece swimsuit, this quality, and elegant swimsuit feature your perfect body contour yet soft and comfortable to wear for all.

Good fitting to your body does not hold up to the water that drags you down.

Easy to wear, convenient for underwater activities, comfortable swimming experience.

 • Four-way stretch poly fabric and spandex. 
 • The classic and sleek one-piece cut covers any worry spots while enhancing your natural curves.
 • Fixed straps stay firmly in place and won’t dig in or slide down.
 • Wrap-style front visually slims your stomach and whittles down your waistline. You’ll look curvier all over with a stunning hourglass shape. 
 • After each use, hand wash your swimsuit in cool, clear water and hang to dry. Do not use chlorine bleach. Do not iron or tumble dry.
 1. Download Mockup & Template here.
 2. Kỹ thuật in Sublimation Printing.

Sleeveless Romper - SKU: SLRP

Size
(inches)
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000 – 2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship EU
Ship Row
(US shipping free included)
First
Additional
First
Additional
S
$15.5
$15.25
$15
$3.5
$3.5
$7.5
$7.5
M
$15.5
$15.25
$15
$3.5
$3.5
$7.5
$7.5
L
$15.5
$15.25
$15
$3.5
$3.5
$7.5
$7.5
XL
$15.5
$15.25
$15
$3.5
$3.5
$7.5
$7.5
2XL
$15.5
$15.25
$15
$3.5
$3.5
$7.5
$7.5
3XL
$15.5
$15.25
$15
$3.5
$3.5
$7.5
$7.5
4XL
$15.5
$15.25
$15
$3.5
$3.5
$7.5
$7.5
5XL
$15.5
$15.25
$15
$3.5
$3.5
$7.5
$7.5

– Chất liệu: 100% polyester.

– Đặc điểm: 

 • Vải co dãn, sờ mát tay. Mềm mại, tạo cảm giác thoải mái khi mặc sản phẩm.
 • Vải có độ dày vừa phải, nhẹ nhưng vẫn lên đứng form .
 

 • Estimated Processing time: 2-6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Made in Việt Nam.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.

High-quality fabrics, you will feel comfortable all day long.

Simple and fashionable style makes you look youthful and elegant.

This product is made on demand. No minimums. Fast fulfillment processing time.

 • 100% Polyester the romper is very comfortable and lightweight.
 • The rompers perfect for women to go to any casual occasion, whether it’s at home, at a party, or on vacation.
 • A gathered waist is flattering, while adjustable straps and molded cups accommodate your perfect fit.
 • This trendy item can be worn over your suit at the pool party or at the beach for discreet coverage and comfort. Wear it as you come up for air, or on the way to take a dip. This item can also be sported as a chic summer garment with or without your swimwear.
 1. Download Mockup & Template here.
 2. Kỹ thuật in Sublimation Printing.

Beach Sarong - SKU: BSRG

Size
(inches)
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000 – 2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship EU
Ship Row
(US shipping free included)
First
Additional
First
Additional
19×55
$11.5
$11.25
$11
$2.5
$2.5
$6.5
$6.5
44×66
$17.5
$17.25
$17
$4.5
$4.5
$8.5
$8.5

– Chất liệu: Vải Chiffon

– Đặc điểm: 

 • Vải mềm mại, mỏng nhẹ, xuyên thấu
 
 • Estimated Processing time: 2-6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Made in Việt Nam.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.

Beach sarong helps the girls mix and match many beautiful styles, combined with bikini to help highlight the seductive beautifully. You have many countless ways to turn the beach sarong into different unique, stylish outfits. You can use it as a cover-up, beach blanket, shawl, headscarf, skirt, or even a dress. The sexy “half-closed, half-open” item will enhance your charm on the beach.

 • MATERIAL: Chiffon Super Soft, Silky, Smooth and Translucent.
 • SIZE: 19×55 inches, 44×66 inches
 • Products suitable for trip to the beach, swimming pools.
 • Can be used as a scarf, beach blanket, skirt or beach gown with your swimsuits.

 

 1. Download Mockup & Template here.
 2. Kỹ thuật in Sublimation Printing.

Beach Kimono - SKU: BKMN

Size
(inches)
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000 – 2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship EU
Ship Row
(US shipping free included)
First
Additional
First
Additional
S
$17.5
$17.25
$17
$4.5
$4.5
$8
$8
M
$17.5
$17.25
$17
$4.5
$4.5
$8
$8
L
$17.5
$17.25
$17
$4.5
$4.5
$8
$8
XL
$17.5
$17.25
$17
$4.5
$4.5
$8
$8
2XL
$17.5
$17.25
$17
$4.5
$4.5
$8
$8
3XL
$17.5
$17.25
$17
$4.5
$4.5
$8
$8
4XL
$17.5
$17.25
$17
$4.5
$4.5
$8
$8
5XL
$17.5
$17.25
$17
$4.5
$4.5
$8
$8

– Chất liệu: Vải Chiffon

– Đặc điểm: 

 • Vải mềm mại, mỏng nhẹ, xuyên thấu
 

beach kimono size chart

 • Estimated Processing time: 2-6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Made in Việt Nam.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.

It’s great with the trip to the beach. But, choosing an outfit makes you a headache because beachwear doesn’t just have a perfect bikini. Beach kimono is perfect for beach fashion.

Kimono Beach is great when you mix with bikini, shirt, shorts and skirt, or whatever outfit you love.

Product descriptions:

 • Material: Soft chiffon, very comfortable, thin fabric penetrates.
 • Size: From S to 5XL
 • High quality printing technology ensures long lasting color retention.
 • Each item is custom printed, cut and sewn just for you when you place your order. There may be differences in the design on the trim and tie belt.
 1. Download Mockup & Template here.
 2. Kỹ thuật in Sublimation Printing.

Men's Boxer Briefs 3D - SKU: U142

Size
Base cost
Ship US
Ship EU
Ship Row
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
First
Additional
First
Additional
First
Additional
XS
$7.5
$7.25
contact
$5.4
$2.25
$6.69
$3
$10.5
$4
S
$7.5
$7.25
contact
$5.4
$2.25
$6.69
$3
$10.5
$4
M
$7.5
$7.25
contact
$5.4
$2.25
$6.69
$3
$10.5
$4
L
$7.5
$7.25
contact
$5.4
$2.25
$8.5
$3
$12.45
$4
XL
$7.5
$7.25
contact
$5.4
$2.25
$8.5
$3
$12.45
$4
2XL
$8.5
$8.25
contact
$5.4
$2.25
$8.5
$3
$12.45
$4
3XL
$8.5
$8.25
contact
$5.4
$2.25
$8.5
$3
$12.45
$4
4XL
$8.5
$8.25
contact
$5.4
$2.25
$8.5
$3
$12.45
$4
5XL
$8.5
$8.25
contact
$5.4
$2.25
$8.5
$3
$12.45
$4

 – Chất liệu: vải thun vân sọc 4 chiều.

– Đặc điểm: 

 • Mỏng nhẹ, mềm mịn, thoáng mát, co giãn tốt. 
 • Tạo cảm giác thoáng mát, dễ chịu, không kích ứng da.

– Phù hợp bán quanh năm, đặc biệt trong dịp Valentine.

 
Size
Length
1/2 Waist
Ankle
Inch
Inch
Inch
XS
10.3
14.6
8.5
S
10.6
15.4
8.9
M
11
16.1
9.3
L
11.4
17.8
10
XL
11.8
19.3
10.8
2XL
12.3
20.9
11.6
3XL
12.6
22.5
12.4
4XL
13
23.3
12.8
5XL
13.4
24.1
13.2
 • Estimated Processing time: 3-6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Made in Việt Nam.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • 4 way stretch fabric – Breathable and moisture-wicking, keeps you dry and cool every day.
 • Form-fitting around the butt and thighs, eases slightly near the leg.
 • Comfortable and supportive contoured pouch.
 • Easy care, machine wash, tumble dry.
 1. Download Mockup & Template here.
 2. Kỹ thuật in Sublimation Printing.

Flag - Cờ

Product
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship EU
ROW
First
Additional
First
Additional
Garden Flag
$9.49
$8.99
$8.49
$3.5
$3.5
$7.46
$7.46
House Flag
$13.49
$12.99
$12.49
$3.5
$3.5
$7.46
$7.46
Wall Flag
$14.5
$14
$13.5
$3.5
$3.5
$7.46
$7.46
Lưu ý:
Tier được tính cùng theo tier của áo 2D, áo 2D đang ở tier nào thì Flag cũng được tier đó

Thông tin sản phẩm

 • Giá đã bao gồm phí ship US
 • Kích thước Garden Flag: 29 x 44 cm hoặc 11.5 x 17.5 inch.
 • Kích thước House Flag: 75 x 100 cm hoặc 29.5 x 39.5 inch.
 • Kích thước Wall Flag:  92 x 153 cm hoặc 36 x 60 inch.
 • Garden Flag và House Flag mặc định 2 mặt của cờ giống hệt nhau, tuy nhiên Merchize có thể in 2 mặt khác nhau. Nếu bạn muốn in 2 mặt khác nhau, bạn chỉ việc add thêm design mặt sau vào phần Back trên hệ thống, bạn có thể trao đổi với support để được hỗ trợ kỹ hơn.
 • Wall Flag chỉ in 1 mặt.
 • Hình in full viền, sắc nét.
 • 4 góc của Wall Flag có thêm dây co giãn để dễ dàng treo lên tường.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này.  Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.
 • Estimated Processing time: 2-6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Made in Việt Nam.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Add a colorful and a welcoming touch to your home with a custom printed flag

 • Flag stands and poles not included

 • UV, fade and mildew resistant fabric

 • Printed on a premium polyester material with vibrant colors

 • Perfect for indoor and outdoor use

 1. Hướng dẫn thiết kế: Phần phía trên của template sẽ là phần để gắn thanh treo cờ.
 2. Garden Flag và House Flag mặc định 2 mặt của cờ giống hệt nhau, tuy nhiên Merchize có thể in 2 mặt khác nhau. Nếu bạn muốn in 2 mặt khác nhau, bạn chỉ việc add thêm design mặt sau vào phần Back trên hệ thống, bạn có thể trao đổi với support để được hỗ trợ kỹ hơn.
 3. Cờ là 1 sản phẩm rất đặc biệt vì với cùng 1 cái cờ, nó có thể được đặt treo dọc, hoặc treo ngang. Đối với các artwork gồm các khối hình đơn giản thì khi đặt dọc và ngang sẽ ko có nhiều khác biệt. Tuy nhiên, với đặc thù của ngành POD, artwork gồm rất nhiều hình ảnh, màu sắc, text. Khi đó nảy sinh vấn đề: Nếu có text, khi treo dọc đọc đc thì treo ngang sẽ bị ngược.Merchize sẽ sản xuất cờ đúng theo bài viết hướng dẫn này: [Must read] Những điều cần biết về cờ và cách thiết kế template cho cờ 2 mặt. Seller vui lòng đọc bài viết hướng dẫn cách thiết kế và cách Merchize sản xuất cờ này để phân biệt rõ các loại cờ và các kiểu thiết kế để đảm bảo sản phẩm cuối cùng thỏa mãn được nhu cầu của mình nhất.

1-Sided Mica Custom Shaped Ornament - SKU: ORNC

Size 3×3 (inches)Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(+3000 sale/mo)
Ship USShip EUROW
Pack 1$2.5$2.25$2$5.4$7$10.1
Pack 2$5$4.5$4$5.4$7$10.1
Pack 3$7.5$6.75$6$5.4$7$10.1
Pack 5$12.5$11.25$10$5.4$7$10.1
Pack 10$25$22.5$20$5.4$7$10.1
BIG PROMOTION: From 01/11/2020 to 31/12/2020, the base cost will availiable at only $2/pieces.

Thông tin sản phẩm:

– Chất liệu nhựa mica nhập khẩu Đài Loan.

– Một mặt in artwork, mặt còn lại phản chiếu artwork.

– Sản phẩm được customize cẩn thận, góc cạnh.

– Ornament đã đục lỗ sẵn, có tặng kèm dây kim tuyến.

– Sản phẩm được dùng để trang trí, móc treo, quà tặng cho người thân, bạn bè.

Hình in tối đa 3×3 inch.

 • Manufacturer: Merchize – made in Vietnam.
 • Estimated Processing time: 2-3 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này. Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.
 • The product is made from mica plastic
 • The printed design is clear to ensure no color is faded
 • All the molds will be put into 3×3 inches plastic sheet for cutting
 • The product is printed on 1 side. The other side reflects the artwork. 
 • A hole and twinkle thread attached to strap
 • Ornament is used to display as home decoration or meaningful gifts for friends and relatives in special occasions such as Christmas, Valentine, birthday…
 • Suitable for expressing your personality
 • Download Mockup here & Template here.
 • Kỹ thuật in UV Digital Printing.
 • Merchize đề nghị Sellers sử dụng hệ màu CMYK khi gửi file design thay vì RGB, để hạn chế sai khác của thành phẩm in ra so với file design. Chi tiết xem thêm tại: https://bymerchize.com/nhung-luu-y-ve-he-mau-cmyk-va-rgb-trong-file-design-sau-khi-in/
 • Lưu Ý: Thiết kế không nên quá mảnh dễ bị gãy khi cắt, và nét cắt phải > 1.5mm. Nếu thiết kế mỏng hơn 1.5mm, Merchize không chịu trách nhiệm nếu sản phẩm bị gãy khi đến tay khách hàng.

2-Sided Mica Custom Shaped Ornament - SKU: ORNC2

Size 3×3 (inches)Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(+3000 sale/mo)
Ship USShip EUROW
Pack 1$2.5$2.25$2$5.4$7$10.1
Pack 2$5$4.5$4$5.4$7$10.1
Pack 3$7.5$6.75$6$5.4$7$10.1
Pack 5$12.5$11.25$10$5.4$7$10.1
Pack 10$25$22.5$20$5.4$7$10.1
BIG PROMOTION: From 01/11/2020 to 31/12/2020, the base cost will availiable at only $2/pieces.

Thông tin sản phẩm:

– Chất liệu nhựa mica nhập khẩu Đài Loan.

– Sản phẩm được in 2 mặt. 

– Sản phẩm được customize cẩn thận, góc cạnh.

– Ornament đã đục lỗ sẵn, có tặng kèm dây kim tuyến.

– Sản phẩm được dùng để trang trí, móc treo, quà tặng cho người thân, bạn bè.

Hình in tối đa 3×3 inch.

 • Manufacturer: Merchize – made in Vietnam.
 • Estimated Processing time: 2-3 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này. Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.
 • The product is made from mica plastic
 • The printed design is clear to ensure no color is faded
 • All the molds will be put into 3×3 inches plastic sheet for cutting
 • The product is printed on 2 sides. 
 • A hole and twinkle thread attached to strap
 • Ornament is used to display as home decoration or meaningful gifts for friends and relatives in special occasions such as Christmas, Valentine, birthday…
 • Suitable for expressing your personality
 • Download Mockup here & Template here.
 • Kỹ thuật in UV Digital Printing.
 • Merchize đề nghị Sellers sử dụng hệ màu CMYK khi gửi file design thay vì RGB, để hạn chế sai khác của thành phẩm in ra so với file design. Chi tiết xem thêm tại: https://bymerchize.com/nhung-luu-y-ve-he-mau-cmyk-va-rgb-trong-file-design-sau-khi-in/
 • Lưu Ý: Thiết kế không nên quá mảnh dễ bị gãy khi cắt, và nét cắt phải > 1.5mm. Nếu thiết kế mỏng hơn 1.5mm, Merchize không chịu trách nhiệm nếu sản phẩm bị gãy khi đến tay khách hàng.

Wood Ornament Cutout - SKU: ORWC

Size 4×4 (inches)Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(+3000 sale/mo)
Ship USShip EUShip ROW
Pack 1$2.5$2.25$2$5.4$7$10.1
Pack 2$5$4.5$4$5.4$7$10.1
Pack 3$7.5$6.75$6$5.4$7$10.1
Pack 5$12.5$11.25$10$5.4$7$10.1
Pack 10$25$22.5$20$5.4$7$10.1

Thông tin sản phẩm:

– Chất liệu: Gỗ ASH Plywood vân trắng.

– Size: 85x85mm.

– Gỗ dày 3mm chắc chắn, trọng lượng nhẹ, mặt vân gỗ trắng sáng tự nhiên, khả năng chịu ẩm, chịu nước lạnh tốt.

– Sản phẩm đã đục lỗ sẵn, có tặng kèm dây treo làm từ sợi xơ dừa.

– Sản phẩm được dùng để trang trí, móc treo, quà tặng cho người thân, bạn bè

Hình in tối đa 4×4 inch.

 • Manufacturer: Merchize – made in Vietnam.
 • Estimated Processing time: 2-4 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này. Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.
 • The product is made from White Ash Plywood
 • All ornaments must be put into a 85x85mm wooden plate to cut
 • A hole and twinkle thread attached to strap
 • Wood Ornament is used to display as home decoration or meaningful gifts for friends and relatives in special occasions such as Christmas, Valentine, birthday…
 • Suitable for expressing your personality
 • Download Mockup tại đây.
 • Design có dimension 1200 x 1200 px, 300 DPI. 
 • Kỹ thuật in Cut Lazer.
 • Merchize đề nghị Sellers sử dụng hệ màu CMYK khi gửi file design thay vì RGB, để hạn chế sai khác của thành phẩm in ra so với file design. Chi tiết xem thêm tại: https://bymerchize.com/nhung-luu-y-ve-he-mau-cmyk-va-rgb-trong-file-design-sau-khi-in/
 • Lưu Ý: Thiết kế không nên quá mảnh dễ bị gãy khi cắt, và nét cắt phải > 1.5mm. Nếu thiết kế mỏng hơn 1.5mm, Merchize không chịu trách nhiệm nếu sản phẩm bị gãy khi đến tay khách hàng.

1-Sided White MDF Plastic Ornament [SKU: ORM1] & 2-Sided White MDF Plastic Ornament [SKU: ORM2]

 Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(+3000 sale/mo)
Ship US Ship EU Ship ROW
1-sided White MDF Mica Ornament$2.5$2.25$2$5.4$7$10.1
2-sided White MDF Mica Ornament$2.7$2.45$2.2$5.4$7$10.1

Thông tin sản phẩm:

– Chất liệu: Gỗ MDF với lớp nhựa bóng cao cấp phủ ngoài.

– Sản phẩm có 6 hình dáng:

 1. Star
 2. Oval 
 3. Circle
 4. Heart
 5. Snowflake
 6. Benelux

– Size: 85x85mm.

– Gỗ dày 3mm chắc chắn, trọng lượng nhẹ, mặt vân gỗ trắng sáng tự nhiên, khả năng chịu ẩm, chịu nước lạnh tốt.

– Sản phẩm đã đục lỗ sẵn, có tặng kèm dây treo làm từ sợi xơ dừa.

– Sản phẩm được dùng để trang trí, móc treo, quà tặng cho người thân, bạn bè.

Hình in tối đa 4×4 inch.

 • The product is made from MDF Plywood
 • The printed design is clear to ensure no color is faded
 • All ornaments must be put into an 85x85mm wooden plate to cut
 • The product is printed on 1 side or 2 sides
 • A hole and twinkle thread attached to the strap
 • Wood Ornament is used to display as home decoration or meaningful gifts for friends and relatives on special occasions such as Christmas, Valentine, birthday…
 • Suitable for expressing your personality
 • Manufacturer: Merchize – made in Vietnam.
 • Estimated Processing time: 2-4 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này. Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.
 • Download Mockup & Template here.
 • Design có dimension 1000 x 1000 px, 300 DPI.
 • Kỹ thuật in UV Digital Printing.
 • Merchize đề nghị Sellers sử dụng hệ màu CMYK khi gửi file design thay vì RGB, để hạn chế sai khác của thành phẩm in ra so với file design. Chi tiết xem thêm tại: https://bymerchize.com/nhung-luu-y-ve-he-mau-cmyk-va-rgb-trong-file-design-sau-khi-in/
 • Lưu Ý: Thiết kế không nên quá mảnh dễ bị gãy khi cắt, và nét cắt phải > 1.5mm. Nếu thiết kế mỏng hơn 1.5mm, Merchize không chịu trách nhiệm nếu sản phẩm bị gãy khi đến tay khách hàng.

White MDF Plastic Custom Shaped Ornament - [SKU: ORWMC]

 Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(+3000 sale/mo)
Ship US Ship EU Ship ROW
Custom White MDF Mica Ornament$2.5$2.25$2$5.4$7$10.1

Thông tin sản phẩm:

– Chất liệu: Gỗ MDF với lớp nhựa bóng cao cấp phủ ngoài.

– Size: 85x85mm.

– Gỗ dày 3mm chắc chắn, trọng lượng nhẹ, mặt vân gỗ trắng sáng tự nhiên, khả năng chịu ẩm, chịu nước lạnh tốt.

– Sản phẩm đã đục lỗ sẵn, có tặng kèm dây treo làm từ sợi xơ dừa.

– Sản phẩm được dùng để trang trí, móc treo, quà tặng cho người thân, bạn bè.

Hình in tối đa 4×4 inch.

 • Manufacturer: Merchize – made in Vietnam.
 • Estimated Processing time: 2-4 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này. Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.
 • The product is made from MDF Plywood
 • The printed design is clear to ensure no color is faded
 • All ornaments must be put into an 85x85mm wooden plate to cut
 • The product is printed on 1 side 
 • A hole and twinkle thread attached to the strap
 • Wood Ornament is used to display as home decoration or meaningful gifts for friends and relatives on special occasions such as Christmas, Valentine, birthday…
 • Suitable for expressing your personality
 • Download Mockup & Template here.
 • Design có dimension 1000 x 1000 px, 300 DPI. 
 • Kỹ thuật in UV Digital Printing.
 • Merchize đề nghị Sellers sử dụng hệ màu CMYK khi gửi file design thay vì RGB, để hạn chế sai khác của thành phẩm in ra so với file design. Chi tiết xem thêm tại: https://bymerchize.com/nhung-luu-y-ve-he-mau-cmyk-va-rgb-trong-file-design-sau-khi-in/
 • Lưu Ý: Thiết kế không nên quá mảnh dễ bị gãy khi cắt, và nét cắt phải > 1.5mm. Nếu thiết kế mỏng hơn 1.5mm, Merchize không chịu trách nhiệm nếu sản phẩm bị gãy khi đến tay khách hàng.

Ornament - SKU: ORNP

Size
Tier 1
(0-999 sale/month)
Tier 2
(1000-2999 sale/month)
Ship US
Ship EU
ROW
First
Additional
First
Additional
First
Additional
Star
$2.5
$2.25
$5.4
$0
$7
$0
$10.1
$0
Oval
$2.5
$2.25
$5.4
$0
$7
$0
$10.1
$0
Circle
$2.5
$2.25
$5.4
$0
$7
$0
$10.1
$0
Heart
$2.5
$2.25
$5.4
$0
$7
$0
$10.1
$0
Big news:: From 01/11/2020 to 31/12/2020, the base cost will availiable at only $2/pieces.

Thông tin sản phẩm:

– Chất liệu nhựa mica nhập khẩu Đài Loan.

– Một mặt in artwork, mặt còn lại phản chiếu artwork.

– Ornament đã đục lỗ sẵn, có tặng kèm dây kim tuyến.

– Sản phẩm được dùng để trang trí, móc treo, quà tặng cho người thân, bạn bè.

Tất cả khuôn hình đặt vào tấm 85x85mm để cắt 4 size: Circle, Oval, Heart, Star

 • Manufacturer: Merchize – made in Vietnam.
 • Estimated Processing time: 2-3 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này. Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.
 • The product is made from mica plastic
 • The printed design is clear to ensure no color is faded
 • The product is printed on 1 side. The other side reflects the artwork.
 • A hole and twinkle thread attached to strap
 • Ornament is used to display as home decoration or meaningful gifts for friends and relatives in special occasions such as Christmas, Valentine, birthday…
 • Suitable for expressing your personality
 • Download Mockup here & Template here.
 • Kỹ thuật in UV Digital Printing.
 • Merchize đề nghị Sellers sử dụng hệ màu CMYK khi gửi file design thay vì RGB, để hạn chế sai khác của thành phẩm in ra so với file design. Chi tiết xem thêm tại: https://bymerchize.com/nhung-luu-y-ve-he-mau-cmyk-va-rgb-trong-file-design-sau-khi-in/
 • Lưu Ý: Thiết kế không nên quá mảnh dễ bị gãy khi cắt, và nét cắt phải > 1.5mm. Nếu thiết kế mỏng hơn 1.5mm, Merchize không chịu trách nhiệm nếu sản phẩm bị gãy khi đến tay khách hàng.

Mica Keychain - SKU: MCKC

Size
(inch)
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(+3000 sale/mo)
Ship US
Ship EU
Ship ROW
First Additional First Additional First Additional
2×2
$2.75
$2.5
$2.25
$5.4
$0.5
$6.7
$1
$10.5
$1

Thông tin sản phẩm:

– Chất liệu nhựa mica nhập khẩu Đài Loan.

– Sản phẩm được làm từ 2 miếng mica, dính keo và ép nhiệt chắc chắn.

– Hình in nằm giữa 2 miếng mica, bền màu và sắc nét

– Sản phẩm đi kèm móc khóa.

– Sản phẩm được dùng để trang trí, móc treo, quà tặng cho người thân, bạn bè.

2 inches x 2 inches (5cm x 5cm).

Sản phẩm được cắt theo hình dáng của artwork.

 • Manufacturer: Merchize – made in Vietnam.
 • Estimated Processing time: 2-3 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này. Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.
 • The product is made from mica plastic
 • The printed design is clear to ensure no color is faded
 • The artwork is printed between 2 layers of transparent mica and firmly heat-pressed, helping to keep the print image and product shape intact when it reaches the customer
 • Each one comes with an attached Metal Split Keychain Ring (length approx 5.5cm, chain approx 3cm)
 • Suitable for expressing your personality
(*) Lưu ý: Đối với sản phẩm có 2 mặt front và back:
 • Design back đảm bảo phải được lật gương so với front và khoảng cách bên trái front phải bằng khoảng cách bên phải back sau khi lật gương.
 • Nếu sản phẩm có text thì design back cần sửa lại phần text cho đúng chiều.

1-Sided Mica Keychain - SKU: MCKC2

Size (inch)
Base cost
Ship US
Ship EU
Ship Row
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
First
Additional
First
Additional
First
Additional
2×2
$2.5
$2.25
contact
$5.4
$0.5
$6.7
$1
$10.5
$1

Thông tin sản phẩm:

– Chất liệu nhựa mica nhập khẩu Đài Loan.

– Sản phẩm được in 1 mặt, hình in sắc nét và bền màu.

– Sản phẩm đi kèm móc khóa.

– Sản phẩm được dùng để trang trí, móc treo, quà tặng cho người thân, bạn bè.

2 inches x 2 inches (5cm x 5cm).

Sản phẩm được cắt theo hình dáng của artwork.

 • Manufacturer: Merchize – made in Vietnam.
 • Estimated Processing time: 2-3 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này. Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.

Perfect souvenir gift for your family.

 • The product is made from mica plastic
 • The printed design is clear to ensure no color is faded
 • The product is printed on 1 side
 • Each one comes with an attached Metal Split Keychain Ring (length approx 5.5cm, chain approx 3cm)
 • Suitable for expressing your personality
 
 

Mini Pet Keychain - SKU: PEKC

Size (inch)
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship US
Ship EU
Ship ROW
First
Additional
First
Additional
First
Additional
4×4
$3.25
$3
$2.75
$5.4
$0.5
$6.7
$1
$10.5
$1

Thông tin sản phẩm:

– Chất liệu vải lông cùn (velboa) nhồi bông mềm mại.

– Trọng lượng nhẹ, thoải mái khi cầm nắm.

– Hình in sắc nét, sống động.

– Sản phẩm đi kèm móc khóa.

– Sản phẩm được dùng để trang trí, móc treo, quà tặng cho người thân, bạn bè.

4 inches x 4 inches (10cm x 10cm).

Sản phẩm được cắt theo hình dáng của artwork.

 • Manufacturer: Merchize – made in Vietnam.
 • Estimated Processing time: 2-3 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này. Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.

Mini Pet Keychains make the sweetest gifts ever whether to yourself or a loved one. Make your pet into a keychain today!

 • Easy to carry and feels that your pet is always with you.
 • String it with your keychain, hang it on your backpack, on your wallet or anywhere else you want to hang it.
 • Each one comes with an attached Metal Split Keychain Ring (length approx 5.5cm, chain approx 3cm)
 • Made from velboa fabric. Machine and hand-sewn.
 • Stuffed with cotton. Double-sided printing.
 • Machine wash gentle cold, line dry.
(*) Lưu ý: Đối với sản phẩm có 2 mặt front và back:
 • Design back đảm bảo phải được lật gương so với front và khoảng cách bên trái front phải bằng khoảng cách bên phải back sau khi lật gương.
 • Nếu sản phẩm có text thì design back cần sửa lại phần text cho đúng chiều.

Engraved Wood Keychain - SKU: WDKC

Size (inch)
Base cost
Ship US
Ship EU
Ship Row
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
First
Additional
First
Additional
First
Additional
2×2
$2.75
$2.5
$2.25
$5.4
$0.5
$6.7
$1
$10.5
$1

* Thông tin sản phẩm:

 • Gỗ Maple (gỗ thích) bền đẹp, bề mặt sáng.
 • Hình ảnh được khắc laser sắc nét.
 • Phù hợp cá nhân hóa sản phẩm với từng khách hàng để lưu giữ kỷ niệm với những người yêu thương.

– Kích thước: 2 inches x 2 inches.

– Sản phẩm được cắt theo hình dáng của artwork.

 • Manufacturer: Merchize – made in Vietnam.
 • Estimated Processing time: 2-3 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này. Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.

Looking for a lightweight yet durable keyring decoration? An Engraved Wooden Keychain is an excellent choice!

 • This Engraved Wooden Keychain is made from Maple Wood. The toughness of this wood makes it a perfect choice for highly used items like keychains.
 • The product is engraved on 2 sides, durable and not easy to break.
 • The wood is laser cut for a smoother and precise cut that features the beautiful natural grain design.
 • Perfect gift for your friends and family on any special occasions. 
(*) Lưu ý: Đối với sản phẩm có 2 mặt front và back:
 • Design back đảm bảo phải được lật gương so với front và khoảng cách bên trái front phải bằng khoảng cách bên phải back sau khi lật gương.
 • Nếu sản phẩm có text thì design back cần sửa lại phần text cho đúng chiều.

Custom Wooden Puzzle With Box - SKU: PZWB

Size (inch)
Base cost (US shipping fee included)
Ship EU
Ship ROW
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
First
Additional
First
Additional
S (9.5×6.7)
$16.49
$16.25
$15.99
$4.25
$4.25
$8
$8
M (13×9.7)
$17.99
$17.75
$17.49
$4.25
$4.25
$8
$8
L (16.1×11.8)
$19.49
$19.25
$18.99
$5.5
$5.5
$9
$9

* Thông tin sản phẩm:

– Sản phẩm được làm từ gỗ veneer, mặt gỗ thông dày 3mm.

– Sản phẩm được in UV sắc nét cùng kỹ thuật cắt laser chất lượng cao. Miếng Puzzle được cắt chi tiết và chính xác.

– Sản phẩm đi kèm hộp gỗ cùng chất liệu với puzzle.

 • Manufacturer: Merchize – made in Vietnam.
 • Estimated Processing time: 2-6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này. Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.

A puzzle is a game that tests your mind. Working on puzzles activates your brain’s cognitive speed and flexibility.

 • This puzzle is made from Pine Wood Veneer
 • Size: 9.5×6.7 – 13×9.7 – 16.1×11.8 (inch)
 • It is 3mm thick and lightweight
 • UV printed
 • Laser cutting, meticulous and precise
 • Perfect for groups and families activity. This game is not only fun but also encourages cooperation and teamwork.
 • It is a good choice for all special occasions gift.
* Lưu ý đối với thiết kế
 • Thiết kế phần cut của Puzzle bằng file vector (định dạng AI, hoặc Pdf).
 • Kích thước tối thiểu của 1 miếng Puzzle là 2x2cm, tối đa là 10x10cm.
 • Để gửi in, anh em cần gửi đủ 2 file gồm: file design theo template, file cut của Puzzle bằng vector.
 • Giữa 2 miếng puzzle giao nhau chỉ được sử dụng 01 đường line.
 • Không dùng công cụ Image Trace để trace file png sang vector. Vì khi đó đường giao nhau giữa 2 miếng puzzle sẽ là 02 đường line. Nên khi cắt các miếng puzzle sẽ có một khoảng hở bằng khoảng hở giữa 2 đường đó, dẫn đến các miếng puzzle không khớp nhau.
 • Có thể lấy các file cut có sẵn, nhưng khi chuyển sang file vector cần đồ lại các đường line bằng công cụ Pen Tool của phần mềm Illustrator.
 • Hiện tại, do hệ thống chưa cho phép upload trực tiếp file vector lên thông tin đơn hàng, anh em cần gửi lại link google drive file cut Puzzle cho support của Merchize.

Rectangle Puzzle - SKU: RTPZ

Size
(inches)
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000 – 2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship EU
Ship Row
(US shipping free included)
First
Additional
First
Additional
11×14
$18.49
$18.25
$17.99
$7
$7
$10.5
$10.5
12×18
$20.49
$20.25
$19.99
$7
$7
$10.5
$10.5
14×20
$22.49
$22.25
$21.99
$8
$8
$11
$11

* Thông tin sản phẩm:

– Sản phẩm có cốt được làm từ gỗ veneer và bề mặt được làm từ gỗ thông.

– Sản phẩm được in UV sắc nét cùng kỹ thuật cắt laser chất lượng cao.

– Miếng Puzzle được cắt sẵn, seller chỉ cần thêm thiết kế cho sản phẩm. 

– Sản phẩm đi kèm hộp gỗ cùng chất liệu với puzzle.

 • Manufacturer: Merchize – made in Vietnam.
 • Estimated Processing time: 2-6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này. Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.

A puzzle is a game that tests your mind. Perfect for family puzzling, game night, birthdays, holidays, kids and adults will absolutely love receiving it as a gift.

Our precision cutting technique ensures a perfect fit of all puzzle pieces, leaving virtually no puzzle dust behind.

We have three sizes:

11″x14″ – 252 piece puzzle
12″x18″ – 300 piece puzzle
14″x20″ – 504 piece puzzle.

 

Wood Prints - SKU: WOPR

Wood Print all over print
Size
Base cost
Ship US
Ship EU
Ship Row
inch
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000 – 2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
First
Additional
First
Additional
First
Additional
6×10
$8.49
$8.25
$7.99
$5.4
$5.4
$12.5
$12.5
$16.15
$16.15
8×8
$8.99
$8.75
$8.49
$5.4
$5.4
$12.5
$12.5
$16.15
$16.15
8×10
$9.99
$9.75
$9.49
$5.4
$5.4
$12.5
$12.5
$16.15
$16.15

* Thông tin sản phẩm:

– Sản phẩm được làm từ gỗ thông và gỗ bạch dương.

– Sản phẩm được in khắc laser, hình khắc ra sắc nét, màu sắc chân thực.

– Sản phẩm có móc treo giống Canvas.

 • Manufacturer: Merchize – made in Vietnam.
 • Estimated Processing time: 1-2 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này. Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.

Wood Prints – print your memories on wood. Also can be a great gift for any occasion.

The item is made out of birch plywood or pine, and your photo is printed directly onto the wood.

 • Download Mockup & Template here.
 • Kỹ thuật in UV Digital Printing.
 • Merchize đề nghị Sellers sử dụng hệ màu CMYK khi gửi file design thay vì RGB, để hạn chế sai khác của thành phẩm in ra so với file design. Chi tiết xem thêm tại đây.

Wood Photo Print Stand - SKU: WPPS

Size
(inches)
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000 – 2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship EU
Ship Row
(US shipping free included)
First
Additional
First
Additional
4×6
$11.5
$11.25
$11
$3.5
$3.5
$7.5
$7.5
6×8
$13
$12.75
$12.5
$4.5
$4.5
$8
$8

* Thông tin sản phẩm:

– Sản phẩm có đế làm từ gỗ tần bì, độ nặng vừa phải để chịu được trọng lượng của bức ảnh. Ảnh được làm từ gỗ ván ép với bề mặt là gỗ thông màu sắc tươi sáng và hình in sắc nét.

 • Manufacturer: Merchize – made in Vietnam.
 • Estimated Processing time: 2-6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này. Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.

Print your favorite photos on wood and create a truly unique piece of art that you can display proudly for years.

All over print wood photo print stand is a great way to display special photos, prints, notes, or wedding and reception cards.

Wood Photo Print is printed direct to the surface of the wood, allowing the texture and grain of the material to remain visible, especially in the lighter colored areas of the photo.

 • Download Mockup & Template here.
 • Kỹ thuật in UV Digital Printing.
 • Merchize đề nghị Sellers sử dụng hệ màu CMYK khi gửi file design thay vì RGB, để hạn chế sai khác của thành phẩm in ra so với file design. Chi tiết xem thêm tại đây.

Wood Key Holder - SKU: WDKH

Size
(inch)
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000 – 2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship EU
Ship Row
(US shipping free included)
First
Additional
First
Additional
5×11
$15.5
$15.25
$15
$4.5
$4.5
$8
$8

* Thông tin sản phẩm:

– Chất liệu: Gỗ thông, móc treo bằng sắt inox

– Sản phẩm được làm từ gỗ thông, có trọng lượng nhẹ. Bền đẹp theo thời gian. Móc treo  được làm từ  sắt inox với màu vàng đẹp mắt. Thiết kế móc hình móc câu giúp dễ dàng treo nhiều đồ khác nhau.

– Sản phẩm gồm 4 móc dấu hỏi treo đồ + 2 móc treo và được khoan sẵn 4 lỗ móc treo đồ.

 • Manufacturer: Merchize – made in Vietnam.
 • Estimated Processing time:2-6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này. Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.

Personalized Wood Key Holder, perfect gift for new home owners.

This wall mounted key rack would be a great addition to any household, garage or office. This will make the perfect gift for any occasion.

Wood Key Holder is made from pine, light in weight. Beautiful durable over time. The hanger is made of iron and steel with a beautiful yellow color. The design makes it easy to hang a variety of items.

 

 • Download Mockup & Template here.
 • Kỹ thuật in UV Digital Printing.
 • Merchize đề nghị Sellers sử dụng hệ màu CMYK khi gửi file design thay vì RGB, để hạn chế sai khác của thành phẩm in ra so với file design. Chi tiết xem thêm tại đây.

Wooden Clock - SKU: WDCL

Size
(inch)
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000 – 2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship EU
Ship Row
(US shipping free included)
First
Additional
First
Additional
11.81
$21.25
$21
$20.75
$5
$5
$8.25
$8.25

* Thông tin sản phẩm:

– Chất liệu: Gỗ thông

– Ship kèm kim đồng hồ, máy đồng hồ, 2 móc treo

 

 • Manufacturer: Merchize – made in Vietnam.
 • Estimated Processing time: 2-6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này. Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.

Wooden Clock is a perfect unique gift for an anniversary or housewarming or any other occasion.
It is made of pine. Wooden Clock has bright color, durable and beautiful over time.
The diameter is 11.81 inches. Wooden Clock runs smoothly, clock hands operate smoothly. Doesn’t make a sound like other traditional types. You can safely put it in your bedroom.

Battery is not included for transport safety reasons.

 • Download Mockup & Template here.
 • Kỹ thuật in UV Digital Printing.
 • Merchize đề nghị Sellers sử dụng hệ màu CMYK khi gửi file design thay vì RGB, để hạn chế sai khác của thành phẩm in ra so với file design. Chi tiết xem thêm tại đây.

Round Wood Sign - SKU: RDWS

Size
(inch)
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000 – 2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship EU
Ship Row
(US shipping free included)
First
Additional
First
Additional
8-in
$15.5
$15.25
$15
$4.5
$4.5
$8
$8
10-in
$17.5
$17.25
$17
$5.5
$5.5
$9
$9
12-in
$19.5
$19.25
$19
$5.5
$5.5
$9
$9

* Thông tin sản phẩm:

– Chất liệu: Gỗ thông, dây treo bằng dây gai kích thước 3 phi

– Ship kèm dây thừng 1m, 2 móc treo

 • Manufacturer: Merchize – made in Vietnam.
 • Estimated Processing time: 2-6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này. Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.

Round Wood Sign is made of pine with rope hanging from a rope. The product is sturdy durable, vivid in color.
These can be a great wedding gift, anniversary gift, housewarming gift, or a perfect gift just for you! They can be displayed on a wall or propped up on a mantel to give a fun personalized touch to any room.

 • Download Mockup & Template here.
 • Kỹ thuật in UV Digital Printing.
 • Merchize đề nghị Sellers sử dụng hệ màu CMYK khi gửi file design thay vì RGB, để hạn chế sai khác của thành phẩm in ra so với file design. Chi tiết xem thêm tại đây.

Rectangle Wood Sign - SKU: RTWS

Size
(inch)
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000 – 2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship EU
Ship Row
(US shipping free included)
First
Additional
First
Additional
8×12
$18.5
$18.25
$18
$5
$5
$8.5
$8.5
10×16
$21.5
$21.25
$21
$8
$8
$11
$11

* Thông tin sản phẩm:

– Chất liệu: Gỗ thông, dây treo bằng dây gai kích thước 3 phi

– Ship kèm dây thừng 1m, 2 móc treo

 • Manufacturer: Merchize – made in Vietnam.
 • Estimated Processing time: 2-6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này. Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.

Rectangle Wood Sign is made of pine with rope hanging from a rope. The product is sturdy durable, vivid in color.
These can be a great wedding gift, anniversary gift, housewarming gift, or a perfect gift just for you! They can be displayed on a wall or propped up on a mantel to give a fun personalized touch to any room.

 • Download Mockup & Template here.
 • Kỹ thuật in UV Digital Printing.
 • Merchize đề nghị Sellers sử dụng hệ màu CMYK khi gửi file design thay vì RGB, để hạn chế sai khác của thành phẩm in ra so với file design. Chi tiết xem thêm tại đây.

Spare Tire Cover - SKU: TRCV

print on demnad spare tire cover
Size
(inches)
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000 – 2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship EU
Ship Row
(US shipping free included)
First
Additional
First
Additional
30
$16.5
$16.25
$16
$4.5
$4.5
$8
$8
32
$17.5
$17.25
$17
$4.5
$4.5
$8
$8
34
$18.5
$18.25
$18
$5.5
$5.5
$9
$9

* Thông tin sản phẩm

– Chất liệu vải: Vải gió chống thấm
– Chất liệu dây: 100% sợi polypropylene
– Sản phẩm nhẹ, mềm, chống thấm nước và hạn chế bám bụi
– Phần dây có chốt nhựa chặn dây giúp dây chắc chắn hơn

Custom Spare Tire Cover not only protects your expensive spare tire but also has a great aesthetic. You can easily put your unique personality to refresh your vehicle.

Multi-Function: The spare tire cover protects your car’s spare tire against sun, rain, mud, and other harsh weather elements. 

Material: Windbreaker and waterproofing fabric. The fabric material is light, soft, water & dust resistant, strong wearability, easy to wipe-clean. 

Easy using: Spare Tire Cover is easy to fit on and remove. The string made by 100% polypropylene fiber is easy to change the size to fit properly onto your car’s spare tire.

Size:

Diameter: 76.2 cm (30 inches)

Diameter: 81.3 cm (32 inches) 

Diameter: 86.4 cm (34 inches)

 • Manufacturer: Merchize – Made in Vietnam.
 • Estimated Processing Time: 2-6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam.
 • Tracking Country Origin là US.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.

1/ Download Mockup here.

2/ Kỹ thuật in Sublimation Printing.

3/ You have to use the CMYK color mode instead of RGB color mode in your file design to get the most similar color on your final product as in your file design. For further information, please click here.

Decal - SKU: DECAL

Size (inch)
Tier 1
Tier 2
Tier 3
Ship US
Ship EU
Ship ROW
(0-999 sale/mo)
(1000-2999 sale/mo)
(+3000 sale/mo)
First
Additional
First
Additional
First
Additional
6×9
$3
$2.75
$2.5
$5.4
$0.5
$6.7
$1
$10.5
$1
8×12
$4
$3.75
$3.5
$5.4
$0.5
$6.7
$1
$10.5
$1
12×12
$4.5
$4.25
$4
$5.4
$0.5
$6.7
$1
$10.5
$1
12×14
$5
$4.75
$4.5
$5.4
$0.5
$6.7
$1
$10.5
$1

* Thông tin sản phẩm

 • Chất liệu: decal nhựa
 • Hình ảnh sắc nét, màu in chuẩn, có lớp phủ chống nước.
 • Sản phẩm không có viền trắng.
 • Độ bám dính tốt (kể cả môi trường có độ ẩm cao như tường nhà tắm), dễ dàng bóc và dán lên nhiều bề mặt
 
 • Decals are perfect for cars, walls, trucks, lockers, windows, phone cases, laptops, mailboxes, glass or any smooth surface.
 • These are made with high quality plastic that are durable, waterproof.
 • The printed image is clear to ensure no color is faded.
 • Transparent background.
 • Easy to peel off.
 • Manufacturer: Merchize – Made in Vietnam.
 • Estimated Processing Time: 1-2 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam.
 • Tracking Country Origin là US.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.

1/ Download Mockup here.

2/ Design Dimension:

 • 12-inch x 12-inch: 4000 x 4000 px
 • 6-inch x 9-inch: 2700 x 3600 px
 • 8-inch x 12-inch: 2700 x 3600 px
 • 12-inch x 14-inch: 2700 x 3600 px

3/ Kỹ thuật in DECAL.

4/ You have to use the CMYK color mode instead of RGB color mode in your file design to get the most similar color on your final product as in your file design. For further information, please click here.

5/ Note:

 • Đối với design liền mạch: Các chi tiết có kích thước tối thiểu 0.5 cm.
 • Đối với design rời rạc: Các chi tiết có kích thước tối thiểu 1 cm.

Sticker - SKU: STK

Size (inch)
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Ship US
Ship EU
Ship ROW
3×3
$1.5
$1.25
$5.4
$6.5
$10.1
4×4
$1.5
$1.25
$5.4
$6.5
$10.1
5×5
$1.5
$1.25
$5.4
$6.5
$10.1
8×8
$2
$1.75
$5.4
$6.5
$10.1
12×12
$2
$1.75
$5.4
$6.5
$10.1
 • High definition printing is applied, characterized by vivid colors and clear images
 • Sticks on different types of surface
 • Waterproof, sun-proof, UV resistant
 • Thick and durable
 • Bright luster
 • Manufacturer: Merchize – Made in Vietnam.
 • Estimated Processing Time: 2-3 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam.
 • Tracking Country Origin là US.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.

Download Mockup & Template here. Dimension of artwork: 2000 x 2000px – 300dpi.

Yard Sign - SKU: YASN

Size
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship EU
Ship ROW
First
Additional
First
Additional
18×12 inch
$17.5
$17.25
$17
$7
$7
$10.75
$10.75
23.5×18 inch
$19.5
$19.25
$19
$13
$13
$16.54
$16.54

Bảng hiệu yard sign phù hợp với cả việc trưng bày ngoài trời và sử dụng làm vật trang trí để tăng sự thu hút cho ngôi nhà của bạn.

– Chất liệu: Nhựa PP Danpla 4mm bền nhẹ, chân đế được làm bằng inox.

– Kích thước sản phẩm: 23.5×18 inch đi kèm với chân đế 10×24 inch và 18×12 inch đi kèm chân đế 10×15 inch.

– Thời gian sản xuất: 2-5 business days.

– Sản phẩm được in cả 2 mặt, đảm bảo chất lượng và độ che phủ hình ảnh tốt nhất.

– Giữ màu lâu và đứng vững trước mưa to, gió lớn.

– Chân inox dễ cắm và lắp đặt.

Kích thước sản phẩm: 

– Mặt 23.5×18 inch đi kèm với chân đế 10×24 inch

– Mặt 18×12 inch đi kèm với chân đế 10×15 inch.

 • Manufacturer: Merchize – made in Vietnam.
 • Estimated Processing time: 2-5 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này. Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.

Yard sign is a great option to show your message, support an event or brighten your garden!

 • Made by PP Dalpa 4mm plastic with resistant printed UV ink.
 • Stand firm during strong winds and heavy rain.
 • An inox base included (10×15 inch or 10×24 inch).
 • The yard sign is light and simple to insert into the lawn.


Pet Pillow Cover - SKU: PPC

Size (inches)
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship US
Ship EU
Ship ROW
First
Additional
First
Additional
First
Additional
14×14$4$3.8$3.5$5.4$2.25$6.5$3$10.1$3
16×16$4$3.8$3.5$5.4 $2.25$6.5$3$10.1$3
18×18$4$3.8$3.5$5.4 $2.25$6.5$3$10.1$3
20×20$4$3.8$3.5$5.4$2.25$6.5$3$12.45$3
24×24$5$4.8$4.5$5.4 $2.25$6.5$3$12.45$3
28×28$5$4.8$4.5$5.4$2.25$6.5$3$14.3$3
31×31$5$4.8$4.5$5.4$2.25$6.5$3$16.15$3
 
 • Material: Velboa fabric (blunt fur fabric).
 • The product comes with a tear zipper attached.
 • 7 different sizes: 14×14, 16×16, 18×18, 20×20, 24×24, 28×28, 31×31.
 • Estimated processing time: 2-5 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Có thể delay 2-6 business days.
 • A high quality Pet Pillow cover that makes the perfect gift for everyone.
 • Bring your favorite animal home as a Pillow Pet & go on an adventure or take a comfy nap.
 • Children of all ages will love this toy to play as a big pillow for reading, watching TV, studying and taking a nap. 

(*) Lưu ý: Đối với sản phẩm có 2 mặt front và back:

 • Design back đảm bảo phải được lật gương so với front và khoảng cách bên trái front phải bằng khoảng cách bên phải back sau khi lật gương.
 • Nếu sản phẩm có text thì design back cần sửa lại phần text cho đúng chiều.

Stuffed Pet Pillow - SKU: STPP

Size (inch)
Base cost (US shipping fee included)
Ship EU
Ship Row
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
First
Additional
First
Additional
14×14
$13.5
$13.25
$13
$4.49
$4.49
$8
$8
16×16
$15.5
$15.25
$15
$4.49
$4.49
$8
$8
18×18
$17.5
$17.25
$17
$6.75
$6.75
$10
$10
20×20
$19.5
$19.25
$19
$6.75
$6.75
$10
$10
24×24
$21.5
$21.25
$21
$10.49
$10.49
$13
$13
28×28
$26.5
$26.25
$26
$15.49
$15.49
$15.49
$15.49
31×31
$30.5
$30.25
$30
$16.99
$16.99
$16.99
$16.99

– Vải chính: Vải Velboa (vải lông cùn) mềm mại.

– Sản phẩm được nhồi bởi bông nảy cao cấp, độ đàn hồi tốt, êm ái khi sử dụng.

– Sản phẩm có đính kèm khóa giọt lệ. 


 • Material: Velboa fabric (blunt fur fabric).
 • This Pet Pillow is stuffed with cotton.
 • The product comes with a tear zipper.
 • 7 different sizes: 14×14, 16×16, 18×18, 20×20, 24×24, 28×28, 31×31.
 • Estimated processing time: 2-5 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Có thể delay 2-6 business days.

Hình thức đóng gói sản phẩm:

 • Phần bông: Được đặt trong túi nilong và được hút chân không cả phần túi nilong. Khi khách hàng nhận hàng và xé túi để lấy phần bông ra, phần bông bên trong sẽ trở lại trạng thái tơi ban đầu. 
 • Phần vỏ gối: Được đóng gói trong túi riêng. Túi đựng vỏ gói và túi đựng phần bông đi kèm với nhau.

Tie the room together with Stuffed Pet Pillow that will warm both your heart and your decor.

 • Material: Velboa fabric (blunt fur fabric).
 • This Pet Pillow is stuffed with cotton.
 • The product comes with a tear zipper.
 • A high quality Stuffed Pet Pillow that makes the perfect gift for everyone.
 • Bring your beloved pet home as a Pillow Pet & go on an adventure or take a comfy nap.
 • Children of all ages will love this pillow for reading, watching TV or studying. 

(*) Lưu ý: Đối với sản phẩm có 2 mặt front và back:

 • Design back đảm bảo phải được lật gương so với front và khoảng cách bên trái front phải bằng khoảng cách bên phải back sau khi lật gương.
 • Nếu sản phẩm có text thì design back cần sửa lại phần text cho đúng chiều.

Minimalist Leather Wallet - SKU: MLWA

Size (cm)
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship US
Ship ROW
Ship EU
First
Additional
First
Additional
First
Additional
11.5 x 8.2
$16.5
$16
$15.5
$5.4
$2.5
$8
$3
$7.5
$3
 
 • Material: Leather.
 • Sizes: 11.5 x 8.2 cm.
 • Estimated processing time: 2-3 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Có thể delay 2-6 business days.
 • MADE FROM GENUINE LEATHER: Crafted out of leather, our minimalist wallet sleeve combines luxurious style & the trends of today with functionality & durability you can depend on when traveling, shopping, etc.
 • UNISEX – FAVORED BY MEN & WOMEN: Given their sleek design & smooth leather construction, our wallets are suitable for both men & women.
 • PLENTY OF ROOM: 7 slots easily load your driver’s license, credit cards, debit cards and membership cards, making your work and travel more convenient.
 • SLIM DESIGN: This thin wallet fits perfectly in your pocket. Enjoy a clean look every time!
 • 2100 x 2800 px
 • Kỹ thuật in Engraving Lazer.
 • Download Mockup & Template tại đây.

Lightweight Casual Bomber Jacket 3D - SKU: BOJA

Size
Base cost (US shipping fee included)
Ship EU
Ship ROW
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
First
Additional
First
Additional
S
$25.49
$25.24
$24.99
$5
$5
$8
$8
M
$25.49
$25.24
$24.99
$5
$5
$8
$8
L
$25.49
$25.24
$24.99
$6
$6
$9
$9
XL
$25.49
$25.24
$24.99
$6
$6
$9
$9
2XL
$25.49
$25.24
$24.99
$6
$6
$9
$9
3XL
$25.49
$25.24
$24.99
$6
$6
$9
$9
4XL
$25.49
$25.24
$24.99
$7
$7
$9.5
$9.5
5XL
$25.49
$25.24
$24.99
$7
$7
$9.5
$9.5

Thông tin sản phẩm:

– Chất liệu Nylon ngoài vải chính, Taffela 100% Polyester ngoài vải lót.

– Áo cản gió, hạn chế tối đa nhăn.

–  Cổ áo và cổ tay bomber jacket được làm bằng chất liệu bo thun gân PE pha cotton với độ co giãn tốt, giúp áo lên form chuẩn.

– Nên phối sản phẩm với áo phông, áo len, sơ mi… bên trong cùng quần jeans.

Size (inch)LengthBustShoulderSleeve
S26451626
M27471726
L28491827
XL29522027
2XL30562128
3XL31592228
4XL32632328
5XL33672428
 • Manufacturer: Merchize – made in Vietnam.
 • Estimated Processing time: 6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này. Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.
 • Jump on the Lightweight Casual Bomber Jacket 3D bandwagon this season with this on-trend, military-inspired jacket.
 • The product is made from nylon (shell),  polyester (lining).
 • The printed design is clear to ensure no color is faded.
 • Suitable for expressing your personality.

AOP Fleece Bomber Jacket - SKU: FEBO

Size
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship EU
Ship ROW
(US shipping fee included)
First
Additional
First
Additional
S
$29.49
$29.24
$28.99
$6
$6
$10
$10
M
$29.49
$29.24
$28.99
$6
$6
$10
$10
L
$29.49
$29.24
$28.99
$6
$6
$10
$10
XL
$29.49
$29.24
$28.99
$6
$6
$10
$10
2XL
$29.49
$29.24
$28.99
$6
$6
$10
$10
3XL
$29.49
$29.24
$28.99
$6
$6
$10
$10
4XL
$29.49
$29.24
$28.99
$6
$6
$10
$10
5XL
$29.49
$29.24
$28.99
$6
$6
$10
$10
 – Giá trên đã bao gồm phí ship US.
 
– Chất liệu:
 • Vải chính: Nylon
 • Vải lót: Vải tép bưởi

–  Áo cản gió, hạn chế tối đa nhăn.

–   Cổ áo và cổ tay được làm bằng chất liệu bo thun gân PE pha cotton, độ co giãn tốt, giúp áo lên form chuẩn.

Size (inch)LengthBustShoulderSleeve
S26451626
M27471726
L28491827
XL29522027
2XL30562128
3XL31592228
4XL32632328
5XL33672428
 • Estimated processing time: 2-6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4 – 7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thời gian ship có thể bị delay từ 2-6 business days so với thông báo.
 • This fleece bomber jacket features a full zip-up front and a bomber collar, for a classic look that never goes out of style.
 • The printed design is clear to ensure no color is faded.
 • Suitable for expressing your personality.
 1. Download Mockup & Template here.
 2. Kỹ thuật in Sublimation Printing.

AOP Quilt Bomber - SKU: QUBO

Size
Base cost (US shipping fee included)
Ship EU
Ship Row
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
First
Additional
First
Additional
S
$29.99
$29.49
$28.99
$5.99
$5.99
$9.49
$9.49
M
$29.99
$29.49
$28.99
$5.99
$5.99
$9.49
$9.49
L
$29.99
$29.49
$28.99
$7.99
$7.99
$11
$11
XL
$29.99
$29.49
$28.99
$7.99
$7.99
$11
$11
2XL
$30.49
$29.99
$29.49
$7.99
$7.99
$11
$11
3XL
$30.49
$29.99
$29.49
$8.49
$8.49
$12.99
$12.99
4XL
$30.49
$29.99
$29.49
$8.49
$8.49
$12.99
$12.99
5XL
$30.49
$29.99
$29.49
$10.49
$10.49
$13.49
$13.49
– Chất liệu:
 • Vải chính: Nylon
 • Vải lót: Taffeta 100% Polyester + trần bông

–  Áo nhẹ, cản gió, giữ ấm tốt, hạn chế tối đa nhăn.

–   Cổ áo và cổ tay được làm bằng chất liệu bo thun gân PE pha cotton, độ co giãn tốt, giúp áo lên form chuẩn.

Size
Length
(Inch)
Bust
(Inch)
Shoulder
(Inch)
Sleeve
(Inch)
S
26
45
16
26
M
27
47
17
26
L
28
49
18
27
XL
29
52
20
27
2XL
30
56
21
28
3XL
31
59
22
28
4XL
32
63
23
28
5XL
33
67
24
28
 • Estimated processing time: 2-6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4 – 7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thời gian ship có thể bị delay từ 2-6 business days so với thông báo.
 • The product is made from nylon (shell), polyester (lining), padded-cotton.
 • This quilt bomber jacket features a full zip-up front and a bomber collar, for a classic look that never goes out of style.
 • The printed design is clear to ensure no color is faded.
 • Suitable for expressing your personality.
 1. Download Mockup & Template here.
 2. Kỹ thuật in Sublimation Printing.

AOP Fleece Hoodie - SKU: FEHO

Size
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship EU
ROW
(US shipping fee included)
First
Additional
First
Additional
S
$28.99
$28.74
Contact
$8.49
$8.49
$11.99
$11.99
M
$28.99
$28.74
Contact
$8.49
$8.49
$11.99
$11.99
L
$28.99
$28.74
Contact
$10.49
$10.49
$14.49
$14.49
XL
$28.99
$28.74
Contact
$10.49
$10.49
$14.49
$14.49
2XL
$29.99
$29.74
Contact
$10.49
$10.49
$14.49
$14.49
3XL
$30.99
$30.74
Contact
$15.49
$15.49
$19.99
$19.99
4XL
$31.99
$31.74
Contact
$15.49
$15.49
$19.99
$19.99
5XL
$32.99
$32.74
Contact
$15.49
$15.49
$19.99
$19.99
– Chất liệu:
 • Vải chính: Nỉ bông định lượng 185GSM (~6.5 oz/m2)
 • Vải lót: Vải tép bưởi

 • Estimated processing time: 2-6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4 – 7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thời gian ship có thể bị delay từ 2-6 business days so với thông báo.
 • Polyester 185GSM (~6.5 oz/m2).
 • The fleece inside makes this hoodie warmer.
 • Pull on closure with drawstring closure.
 • Ribbed waistband and cuffs provide a secure fit.
 • Drawstring hood easily adjusts to provide additional protection from the weather.
 1. Download Mockup & Template here.
 2. Kỹ thuật in Sublimation Printing.
 3. Note: You have to use the CMYK color mode instead of RGB color mode in your file design to get the most similar color on your final product as in your file design. For further information, please read this article.

Premium Fleece Blanket - SKU: FLEB

Size (inch)
Weight (gram)
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship EU
ROW
(US shipping fee included)
First
Additional
First
Additional
30×40
403.1
$18.99
$17.99
$16.99
$6
$6
$9
$9
47×35
601
$24
$23
$22
$8
$8
$11
$11
60×45
983
$29.5
$28.5
$27.5
$10
$10
$13
$13
50×60
908.8
$31.99
$30.99
$29.99
$15.5
$15.5
$14.5
$14.5
70×53
1342
$34
$33
$32
$19
$19
$17.5
$17.5
60×80
1578.6
$39
$38
$37
$20
$20
$17.5
$17.5
Lưu ý: Thành phẩm có thể sai số 1-2 inch so với size chart.
– Giá trên đã bao gồm phí ship US
– Chất liệu:
 • Vải chính: Velboa (vải lông cùn)
 • Vải lót: Vải Polyester nhân tạo
 

– Thông báo: Mẫu vải lót màu xám Merchize cung cấp từ đầu đã hết hàng. Để Seller yên tâm bán hàng mà không lo hết phôi, Merchize đã chủ động dự trữ thêm một số lượng lớn vải lót bổ sung và ưu tiên sử dụng theo thứ tự các màu:

 • Trắng tinh
 • Trắng ngà
 • Nâu xám

Việc thay đổi màu sắc vải lót không làm ảnh hưởng đến chất lượng và độ dày dặn, ấm áp, mềm mại của Premium Fleece Blanket. Trong cùng một order, sẽ không có hai loại màu sắc vải lót cho từng item Premium Fleece Blanket nên sẽ không xảy ra trường hợp Buyer phàn nàn nhận được hai loại Premium Fleece Blanket khác nhau.

>> Chi tiết thông báo, seller vui lòng xem thêm tại đây.

– Estimated processing time: 2-4 business days.

– Estimated shipping time in US: 4-7 business days.

– Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.

– Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.

– Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thời gian ship có thể bị delay từ 2-6 business days so với thông báo.

 • EASY CARE: Machine washable in warm or cold water, easy to store, wrinkle – resistant. Maintains its color and does not shed.
 • MULTI FUNCTIONS: The size of this blanket is from S (120x90cm) to L (200x150cm) and is suitable for use on the couch or bed, a chair, in the car, or you can use it on a picnic or camping as it is lightweight and packs very small. As a gift, it is also a perfect gift choice for Valentine’s Day, Father’s Day, Mother’s Day, Christmas, New Year, and memorial days.
 • UNIQUE DESIGN PHILOSOPHY: Premium Fleece Blanket brings you a breathable and lightweight feeling than regular cotton blankets. Keeping your body warm while providing you a soft and gentle touching with great quality and superior softness.
 •  
 1. Download Mockup & Template tại đây.
 2. Kỹ thuật in Sublimation Printing.

Fleece Blanket - SKU: FLEB2

Size (inch)
Base cost (US shipping fee included)
Ship EU
Ship ROW
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
First
Additional
First
Additional
30×40
$16.5
$16
$15.5
$5.5
$5.5
$9
$9
35×47
$21.5
$21
$20.5
$5.5
$5.5
$9
$9
45×60
$27
$26.5
$26
$8.5
$8.5
$11
$11
50×60
$28.5
$28
$27.5
$10.5
$10.5
$13
$13
53×70
$31.5
$31
$30.5
$10.5
$10.5
$13
$13
60×80
$37
$36.5
$36
$14
$14
$16.5
$16.5
 
 

– Estimated processing time: 2-6 business days.

– Estimated shipping time in US: 4-7 business days.

– Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.

– Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.

– Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thời gian ship có thể bị delay từ 2-6 business days so với thông báo.

 • Made of Plush Fleece.
 • Fleece Blanket brings you a breathable and lightweight feeling than regular cotton blankets. Keeping your body warm while providing you a soft and gentle touching with great quality and superior softness.
 • Suitable for use on the couch or bed, a chair, in the car, or you can use it on a picnic or camping as it is lightweight and packs very small. 
 • A perfect gift choice for Valentine’s Day, Father’s Day, Mother’s Day, Christmas, New Year, and memorial days.
 • Machine washable in warm or cold water, easy to store, wrinkle – resistant. Maintains its color and does not shed.
 1. Download Mockup & Template tại đây.
 2. Kỹ thuật in Sublimation Printing.

Hooded Blanket - SKU: HOBL

Size (inch)
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(+3000 sale/mo)
Ship EU
Ship ROW
(US shipping fee included)
First
Additional
First
Additional
45×60
$24.49
$24.24
$23.99
$7.99
$7.99
$11.49
$11.49
60×80
$33.49

$33.24
$32.99
$13.99
$13.99
$18.49
$18.49
– Giá trên đã bao gồm phí ship US.
– Chất liệu:
 • Vải chính: Velboa (vải lông cùn)
 • Vải lót: Vải tép bưởi 
 • Estimated processing time: 2-6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thời gian ship có thể bị delay từ 2-6 business days so với thông báo.
 • EASY CARE: Machine washable in warm or cold water, easy to store, wrinkle – resistant. Maintains its color and does not shed.
 • Whether you are relaxing on the couch, running errands, or outside cheering on your favorite team, Hoodzy blanket will keep you warm and toasty! Just slip it on and the chill is gone.
 • UNISEX DESIGN: Boys and girls of all ages will appreciate the vibrant art on this handmade hoodie blanket. The wearable blanket is printed with unique art. Style suitable for any decor.
 •  
 1. Download Mockup & Template here.
 2. Kỹ thuật in Sublimation Printing.

Hooded Cloak Coat - SKU: CLK

Size
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship EU
Ship ROW
(US shipping fee included)
First
Additional
First
Additional
XS
$34.5
$34.25
$34
$10.5
$10.5
$13
$13
S
$34.5
$34.25
$34
$10.5
$10.5
$13
$13
M
$34.5
$34.25
$34
$10.5
$10.5
$13
$13
L
$34.5
$34.25
$34
$10.5
$10.5
$13
$13
XL
$34.5
$34.25
$34
$10.5
$10.5
$13
$13
2XL
$36.5
$36.25
$36
$15.5
$15.5
$15
$15
3XL
$36.5
$36.25
$36
$15.5
$15.5
$15
$15
4XL
$38.5
$38.25
$38
$15.5
$15.5
$15
$15
5XL
$38.5
$38.25
$38
$15.5
$15.5
$17
$17
* Thông tin sản phẩm
– Chất liệu: Vải chính là nỉ bông polyester (bề mặt mịn, không bị xù), vải phụ là vải tép bưởi (dày dặn, ấm áp).
– Size chuẩn US từ XS – 5XL, phù hợp cho cả nam và nữ.
– Hình in sắc nét, tươi tắn.
 
Size
Chest
Shoulder
Length
Sleeve
Inch
Inch
Inch
Inch
XS
21.4
18.2
38.8
25.7
S
22.2
19
39.5
26.5
M
23
19.8
40.6
27.3
L
23.8
20.6
41.8
28.1
XL
24.6
21.4
43
28.9
2XL
25.4
22.2
44.2
29.7
3XL
26.2
23
45.2
30.5
4XL
27
23.8
46.2
31.3
5XL
27.8
24.6
47.2
32.1
 
 
 • Estimated processing time: 2-6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thời gian ship có thể bị delay từ 2-6 business days so với thông báo.
A new Hooded Cloak Coat, a new you. Shopping a Hooded Cloak Coat at our store now!
 • Soft and keep warm.
 • Using advanced cut and sew sublimation printing, the image is vivid, the color is bright and strong, it will never be discolored.
 • Easy to match with kinds of pants, shorts, leggings, jeans, high heels, short boots, long boots, knee boots, sports shoes, casual shoes,… Perfect for spring, autumn and winter.
 • Hand washable or machine washable.
 •  
 1. Download Mockup & Template here.
 2. Kỹ thuật in Sublimation Printing.

Christmas Stocking - SKU: STCK

Size
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(+3000 sale/mo)
Ship US
Ship EU
ROW
First
Additional
First
Additional
First
Additional
M
$6.99
$6.74
$6.49
$5.4
$2.25
$8.99
$3
$12.49
$4.5
L
$8.99
$8.74
$8.49
$5.4
$2.25
$10.99
$3
$14.49
$4.5
– Sản phẩm có bề mặt lông mềm mại, stocking có dây móc treo, luôn giữ được dáng khi treo lên.
– Chất liệu:
 • Vải chính: Velboa (vải lông cùn)
 • Vải lót: Vải polyester 100%
Size Cuff WidthCuff to HeelHeel to Toe
M7.5 inches 16.5 inches 10 inches
L11.82 inches 17.33 inches 16.54 inches
 • Estimated processing time: 2-6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4 – 7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Christmas Stocking is made out of high-quality cloth and comes with a sturdy hanging loop to ensure you can hang it safely and easily – It’s perfectly Holiday decorations, come and get your unique Christmas stocking!
 • The product has a soft and smooth coat.
 • Give your children the unforgettable excitement of discovering a beautiful stocking filled with small surprises.
 • They will make a real statement on fireplaces, staircases, at the end of the bed, and more.
 1. Download Mockup & Template tại đây.
 2. Kỹ thuật in Sublimation Printing.

Christmas Sack - SKU: CMSA

Size (inches)
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(+3000 sale/mo)
Ship US
Ship EU
ROW
First
Additional
First
Additional
First
Additional
12×16
$4.99
$4.74
$4.49
$5.4
$2.25
$8.99
$3
$12.49
$4.5
19×27
$7.49
$7.24
$6.99
$5.4
$2.25
$10.99
$3
$14.49
$4.5
 
Sản phẩm có vải nhẹ, bề mặt trơn, độ bền cao. Dây dù chắc chắn, khi cầm có cảm giác mịn và thoải mái.
– Chất liệu:
 •  Vải: Poly Oxford
 •  Dây: Cotton tổng hợp
 
 • Estimated processing time: 2-6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4 – 7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Poly Oxford Fabric.
 • Anti-wrinkle, sturdy and thick, can be used many times.
 • Drawstring design, easy opening and closing, convenient to carry and light weight.
 • A Christmas sack is the perfect accessory to fill up Christmas day gifts.
 • Machine wash and hand washable.
 1. Download Mockup & Template tại đây.
 2. Kỹ thuật in Sublimation Printing.

Bedding Set - SKU: BESE

 

Size
Inches
Pillow Case Quantity
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
1C Twin65×71
2
$32$31.5$30.5
1C Full71×79
2
$35.5$35$34
1C Queen75×83
2
$37.5$37$36
1C King81×91
2
$41.5$41$40
US Baby Twin60×80
1
$31$30.5$29.5
Us Twin68×88
2
$36$35.5$34.5
US Full78×88
2
$40.5$40$39
US Queen88×88
2
$43$42.5$41.5
US King104×88
2
$47$46.5$45.5
AU Single55×82
1
$32$31.5$30.5
AU Double71×82
2
$36$35.5$34.5
AU Queen82×82
2
$39.5$39$38
AU King86×94
2
$43$42.5$41.5
UK Single53×79
1
$31$30.5$29.5
UK Double79×79
2
$38$37.5$36.5
UK King91×87
2
$43$42.5$41.5
UK Super King102×87
2
$47$46.5$45.5
Pillow Case19.5×27.5
– Giá trên đã bao gồm phí ship US
– Chất liệu: 100% Polyeste
– Hiện tại Merchize chỉ hỗ trợ ship US. Khi line ship EU, CA được mở, chúng tôi sẽ thông báo chính thức tới seller.
 • Estimated processing time: 2 – 6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thời gian ship có thể bị delay từ 2-6 business days so với thông báo.
 • Soft, skin-friendly, breathable, comfortable, durable and lightweight, great for your bedroom or the guestroom.
 • The duvet cover set uses environmentally friendly dye in the process of printing, and will not fade after repeated washing.
 • Duvet cover with ties at the four corner to hold the comforter and adopt zipper closure.
 • Easy Care: Machine wash cold. Tumble dry low, warm iron if needed.
 1. Download Mockup & Template tại đây.
 2. Kỹ thuật in Sublimation Printing.

Quilt Bedding Set - SKU: QBDS

custom quilt bedding set
Size
(Inch)
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000 – 2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship EU
Ship Row
(US shipping free included)
First
Additional
First
Additional
55×60
$33.99
$33.49
$32.99
$15.5
$15.5
$15.5
$15.5
60×70
$36.99
$36.49
$35.99
$15.5
$15.5
$15.5
$15.5
70×80
$40.99
$40.49
$39.99
$17
$17
$19
$19
80×90
$44.99
$44.49
$43.99
$20.5
$20.5
$23
$23
90×100
$51.99
$51.49
$50.99
$23
$23
$25
$25
– Chất liệu: 100% Polyester
– Size Pillow Cover: 20×30 inch
– Màu chỉ: Trắng
 • Estimated processing time: 2 – 6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thời gian ship có thể bị delay từ 2-6 business days so với thông báo.

Transform your bedroom into a relaxing retreat with the Quilt Bedding Set.

 • Soft, skin-friendly, breathable, comfortable, durable and lightweight, great for your bedroom or the guestroom.
 • The duvet cover set uses environmentally friendly dye in the process of printing, and will not fade after repeated washing.
 • Easy Care: Machine wash cold. Tumble dry low, warm iron if needed.
 1. Download Mockup & Template tại đây.
 2. Kỹ thuật in Sublimation Printing.

Pillow Case - SKU: PLCA

Size (inches)
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship EU
Row
(US shipping fee included)
First
Additional
First
Additional
16×16
$9.5
$9.3
$9.1
$2
$2
$6
$6
18×18
$9.95
$9.75
$9.55
$3
$3
$7
$7
20×20
$10.5
$10.3
$10.1
$3
$3
$7
$7
– Giá trên đã bao gồm phí ship US
– Chất liệu: 100% Poly Oxford
– Vỏ gối mịn, nhẹ, tạo cảm giác dễ chịu khi sử dụng
– 4 size đa dạng, phù hợp với các loại giường
 • Estimated processing time: 2 – 6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thời gian ship có thể bị delay từ 2-6 business days so với thông báo.
 • 100% Poly Oxford.
 • The pillow case is soft, light, durable and comfortable to use.
 • Vivid printing, durable saw lining.
 • There are many sizes, suitable for different bed sizes.
 • Washing before first use; Machine wash in cold and tumble dry on low.
 1. Download Mockup & Template tại đây.
 2. Kỹ thuật in Sublimation Printing.

Sweater 3D (SKU: T182A) & Premium Sweater 3D (SKU: P182A)

ProductSizeTier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship EU
Ship ROW
US Shipping Fee Included
First
Additional
First
Additional
Sweater 3DS21.6520.6519.654477
M21.6520.6519.654477
L21.6520.6519.654477
XL21.6520.6519.654477
2XL21.6520.6519.656.56.599
3XL21.6520.6519.656.56.599
4XL21.6520.6519.656.56.599
5XL21.6520.6519.658.58.511.511.5
Premium Sweater 3DS23.6522.6521.654.54.577
M23.6522.6521.656.56.599
L23.6522.6521.656.56.599
XL23.6522.6521.656.56.599
2XL23.6522.6521.659.59.511.511.5
3XL23.6522.6521.658.58.511.511.5
4XL23.6522.6521.6510.510.51414
5XL23.6522.6521.6510.510.51414

– Giá trên đã bao gồm phí ship US.

– Chất liệu: Vải len sợi tổng hợp Acrylic, Premium Sweater 3D sẽ dày dặn hơn

– Size chart: Full size từ S đến 5XL

 • Estimated processing time: 6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thời gian ship có thể bị delay từ 2-6 business days so với thông báo.

Simple but impressive. Sweater 3D & Premium Sweater 3D is warm enough to heat any hearts during winter. Shop now!

 • MATERIAL: acrylic wool blend fabric
 • COMFORT FABRIC: Good quality fabric, which makes you feel good and comfortable when wearing. The wool is naturally breathable and regulates body temperature.
 • EXTRA FEATURES: Long-sleeve Wool-blend sweater with ribbed cuffs and hem. You can pair up with most of your outfits, suits, jeans, slacks on various occasions and venues. Also, easy to fold and carry on-the-go.
 • LIGHT WEIGHT: Comfortable and light sweater. Perfect for everyday wear.
 1. Download Mockup & Template tại đây.
 2. Kỹ thuật in Sublimation Printing.

Short Sleeve Raglan (SKU: RA40)

Size
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship US
Ship EU
ROW
First
Additional
First
Additional
First
Additional
XS
$8.49
$8.24
$7.99
$5.4
$2.25
$3
$3
$7
$7
S
$8.49
$8.24
$7.99
$5.4
$2.25
$3
$3
$7
$7
M
$8.49
$8.24
$7.99
$5.4
$2.25
$3
$3
$7
$7
L
$8.49
$8.24
$7.99
$5.4
$2.25
$3
$3
$7
$7
XL
$8.49
$8.24
$7.99
$5.4
$2.25
$3
$3
$7
$7
2XL
$9.49
$9.24
$8.99
$5.4
$2.25
$4
$4
$8
$8
3XL
$9.49
$9.24
$8.99
$5.4
$2.25
$4
$4
$8
$8
4XL
$10.49
$10.24
$9.99
$5.4
$2.25
$4
$4
$8
$8
5XL
$11.49
$11.24
$10.99
$5.4
$2.25
$4
$4
$8
$8
6XL
$11.49
$11.24
$10.99
$5.4
$2.25
$5
$5
$9
$9

– Chất liệu: 100% Cotton.

– Size chart: Full size từ XS đến 6XL.

 • Estimated processing time: 2-6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thời gian ship có thể bị delay từ 2-6 business days so với thông báo.
RAGLAN SHORT SLEEVE SIZE CHART   
SizeLength (Inch)Bust (Inch)Sleeve (Inch)
XS2716.515.25
S281816.25
M2919.517.25
L302118.25
XL3122.519.25
2XL3224.520.25
3XL3326.521.25
4XL3429.522.25
5XL3531.523.25
6XL3633.524.25

Easy-customized Short Sleeve Raglan is an ideal item to wear with family and friends in Xmas.

 • MATERIAL: 100% Cotton
 • FLEXIBLE CUSTOMIZATION: You are able to customize the colors of the 5 parts of the shirt: neck, sleeves, front and back.
 • 2D Artwork can be printed on the front and back of the shirt.
 1. Download Mockup & Template tại đây.
 2. Kỹ thuật Digital Printing.

3/4 Sleeve Raglan (SKU: RA41)

Size
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship US
Ship EU
ROW
First
Additional
First
Additional
First
Additional
XS
$8.99
$8.75
$8.49
$5.4
$2.25
$3
$3
$7
$7
S
$8.99
$8.75
$8.49
$5.4
$2.25
$3
$3
$7
$7
M
$8.99
$8.75
$8.49
$5.4
$2.25
$3
$3
$7
$7
L
$8.99
$8.75
$8.49
$5.4
$2.25
$3
$3
$7
$7
XL
$8.99
$8.75
$8.49
$5.4
$2.25
$4
$4
$8
$8
2XL
$9.99
$9.75
$9.49
$5.4
$2.25
$4
$4
$8
$8
3XL
$9.99
$9.75
$9.49
$5.4
$2.25
$4
$4
$8
$8
4XL
$10.99
$10.75
$10.49
$5.4
$2.25
$4
$4
$8
$8
5XL
$11.99
$10.75
$11.49
$5.4
$2.25
$5
$5
$9
$9
6XL
$11.99
$10.75
$11.49
$5.4
$2.25
$5
$5
$9
$9

– Chất liệu: 100% Cotton.

– Size chart: Full size từ XS đến 6XL.

 • Estimated processing time: 2-6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thời gian ship có thể bị delay từ 2-6 business days so với thông báo.
3/4 SLEEVES RAGLAN SIZE CHART
SizeLength (Inch)Bust (Inch)Sleeve (Inch)
XS2716.525.5
S281826.25
M2919.527
L302127.75
XL3122.528.25
2XL3224.528.75
3XL3326.529.75
4XL3429.530.5
5XL3531.531
6XL3633.531.75

Easy-customized Short Sleeve Raglan is an ideal item to wear with family and friends in Xmas.

 • MATERIAL: 100% Cotton
 • FLEXIBLE CUSTOMIZATION: You are able to customize the colors of the 5 parts of the shirt: neck, sleeves, front and back.
 • 2D Artwork can be printed on the front and back of the shirt.
 1. Download Mockup & Template tại đây.
 2. Kỹ thuật Digital Printing.

Long Sleeve Raglan (SKU: RA42)

Size
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship US
Ship EU
ROW
First
Additional
First
Additional
First
Additional
XS
$9.49
$9.25
$8.99
$5.4
$2.25
$3
$3
$7
$7
S
$9.49
$9.25
$8.99
$5.4
$2.25
$3
$3
$7
$7
M
$9.49
$9.25
$8.99
$5.4
$2.25
$4
$4
$8
$8
L
$9.49
$9.25
$8.99
$5.4
$2.25
$4
$4
$8
$8
XL
$9.49
$9.25
$8.99
$5.4
$2.25
$4
$4
$8
$8
2XL
$10.49
$10.25
$9.99
$5.4
$2.25
$4
$4
$8
$8
3XL
$10.49
$10.25
$9.99
$5.4
$2.25
$4
$4
$8
$8
4XL
$11.49
$11.25
$10.99
$5.4
$2.25
$5
$5
$9
$9
5XL
$12.49
$12.25
$11.99
$5.4
$2.25
$5
$5
$9
$9
6XL
$12.49
$12.25
$11.99
$5.4
$2.25
$5
$5
$9
$9

– Chất liệu: 100% Cotton.

– Size chart: Full size từ XS đến 6XL.

 • Estimated processing time: 2-6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thời gian ship có thể bị delay từ 2-6 business days so với thông báo.
RAGLAN LONG SLEEVES SIZE CHART
SizeLength (Inch)Bust (Inch)Sleeve (Inch)
XS2716.531
S281832
M2919.533
L302134
XL3122.535
2XL3224.536
3XL3326.537
4XL3429.538
5XL3531.539
6XL3633.540

Easy-customized Short Sleeve Raglan is an ideal item to wear with family and friends in Xmas.

 • MATERIAL: 100% Cotton
 • FLEXIBLE CUSTOMIZATION: You are able to customize the colors of the 5 parts of the shirt: neck, sleeves, front and back.
 • 2D Artwork can be printed on the front and back of the shirt.
 1. Download Mockup & Template tại đây.
 2. Kỹ thuật Digital Printing.

Sweatshirt 2D (SKU: T180)

Size
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship US
Ship EU
ROW
First
Additional
First
Additional
First
Additional
S
$11.5
$11
$10.5
$7.99
$2.25
$12.49
$12.5
$16.15
$16.15
M
$11.5
$11
$10.5
$7.99
$2.25
$12.49
$12.5
$16.15
$16.15
L
$11.5
$11
$10.5
$7.99
$2.25
$14.55
$14.6
$16.15
$16.15
XL
$11.5
$11
10.5
$7.99
$2.25
$14.55
$14.6
$18
$18
2XL
$13.5
$13
$12.5
$7.99
$2.25
$16.61
$16.6
$18
$18
3XL
$13.5
$13
$12.5
$7.99
$2.25
$16.61
$16.6
$20.1
$20.1
4XL
$15.5
$15
$14.5
$7.99
$2.25
$16.61
$16.6
$20.1
$20.1
5XL
$16.5
$16
$15.5
$7.99
$2.25
$18.67
$18.7
$20.1
$20.1

 • Estimated processing time: 2-3  business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thời gian ship có thể bị delay từ 2-6 business days so với thông báo.

* Attention
– Merchize applies DTG printing for 2D cotton products (T Shirt 2D) and PET printing for 2D felt products (Hoodie 2D, Sweatshirt 2D). These printing technologies are different, which leads to differences in color with the same design.
– Gradient artwork in 2D felt products after printing will be different in comparison to the mockup.
– Felt product is vacuumed to be kept from mold and dust as well as protected well during the delivery process. Therefore, it will be slightly wrinkled and thin when the cover is opened. Washing and ironing, exactly as the instructions as below, will help free of wrinkles.

 • Do not hot water wash
 • Hand wash / Light machine wash
 • Iron the inside, not the outside. Don’t iron on the printed area.

– For further information, please click here.

 • Material: Felt fabric. It includes cotton also so the hoodie absorbs sweat well, and it feels comfortable to wear.
 • Color: White, Black, Dark Heather, Sport Grey, Navy.
 • Using advanced cut and sew sublimation printing, the image is vivid, the color is bright and strong, no pollution, and it will never be discolored.
 • Washing Condition: Hand washes Cold, Hang, or Line Dry.
 1. Kỹ thuật in PET.
 2. Artwork file requirement:
 • We accept PNG files of the only following size: 4200x4800px  at 300 DPI (14×16 inches)
 • For other dimensions: 4500x5400px, 2400x3000px, 2100x2400px, 2400x3200px, we can still print your design and try to make it biggest possible but we won’t be liable for any issues in the end product about small artwork file.
 • The design has always to be clear and the opacity is always 100%.
 • Please check important information about artwork and printing here.

Hoodie 2D (SKU: T185)

Size
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship US
Ship EU
Ship ROW
First
Additional
First
Additional
First
Additional
S
$13
$12.5
$12
$7.99
$2.25
$14.55
$7.99
$18
$9.49
M
$13
$12.5
$12
$7.99
$2.25
$14.55
$7.99
$18
$9.49
L
$13
$12.5
$12
$7.99
$2.25
$14.55
$7.99
$18
$9.49
XL
$13
$12.5
$12
$7.99
$2.25
$16.61
$7.99
$20.1
$9.49
2XL
$15
$14.5
$14
$7.99
$2.25
$16.61
$7.99
$20.1
$9.49
3XL
$15
$14.5
$14
$7.99
$2.25
$16.61
$7.99
$20.1
$9.49
4XL
$17
$16.5
$16
$7.99
$2.25
$18.67
$11.25
$21.94
$12.95
5XL
$18
$17.5
$17
$7.99
$2.25
$18.67
$11.25
$21.94
$12.95

 • Estimated processing time: 2-3 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thời gian ship có thể bị delay từ 2-6 business days so với thông báo.

* Attention
– Merchize applies DTG printing for 2D cotton products (T Shirt 2D) and PET printing for 2D felt products (Hoodie 2D, Sweatshirt 2D). These printing technologies are different, which leads to differences in color with the same design.
– Gradient artwork in 2D felt products after printing will be different in comparison to the mockup.
– Felt product is vacuumed to be kept from mold and dust as well as protected well during the delivery process. Therefore, it will be slightly wrinkled and thin when the cover is opened. Washing and ironing, exactly as the instructions as below, will help free of wrinkles.

 • Do not hot water wash
 • Hand wash / Light machine wash
 • Iron the inside, not the outside. Don’t iron on the printed area.

– For further information, please click here.

 • Material: Felt fabric. It includes cotton also so the hoodie absorbs sweat well, and it feels comfortable to wear.
 • Color: White, Black, Dark Heather, Sport Grey, Navy.
 • Using advanced cut and sew sublimation printing, the image is vivid, the color is bright and strong, no pollution, and it will never be discolored.
 • Washing Condition: Hand washes Cold, Hang, or Line Dry.
 1. Kỹ thuật in PET.
 2. Artwork file requirement:
 • We accept PNG files of the only following size: 4200x4800px  at 300 DPI (14×16 inches)
 • For other dimensions: 4500x5400px, 2400x3000px, 2100x2400px, 2400x3200px, we can still print your design and try to make it biggest possible but we won’t be liable for any issues in the end product about small artwork file.
 • The design has always to be clear and the opacity is always 100%.
 • Please check important information about artwork and printing here.

Youth Hoodie 2D (SKU: T185B)

Size
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship US
Ship EU
ROW
First
Additional
First
Additional
First
Additional
S
$10.99
$10.49
$9.99
$7.99
$2.25
$14.55
$7.99
$18
$9.49
M
$10.99
$10.49
$9.99
$7.99
$2.25
$14.55
$7.99
$18
$9.49
L
$10.99
$10.49
$9.99
$7.99
$2.25
$14.55
$7.99
$18
$9.49
XL
$10.99
$10.49
$9.99
$7.99
$2.25
$14.55
$7.99
$18
$9.49
Size
Length (inch)
1/2 Chest (inch)
Sleeve (inch)
S
20
17
17
M
22
17.5
18
L
23
18.5
20.5
XL
24.5
20.5
23
 • Fully customizable border printing.
 • Manufacturer: Merchize & Country Origin is US.
 • Estimated Processing time: 2-3 business days.
 • Estimated US Shipping time: 4-7 business days.
 • Estimated EU & UK Shipping time: 10-13 business days.
 • Estimated CA Shipping time: 10-15 business days.
 • Due to the pandemic, the shipping time may be delayed 2-6 business days. 
 • DHL eCom shipping from Vietnam.

* Attention
– Merchize applies DTG printing for 2D cotton products (T Shirt 2D) and PET printing for 2D felt products (Hoodie 2D, Sweatshirt 2D). These printing technologies are different, which leads to differences in color with the same design.
– Gradient artwork in 2D felt products after printing will be different in comparison to the mockup.
– Felt product is vacuumed to be kept from mold and dust as well as protected well during the delivery process. Therefore, it will be slightly wrinkled and thin when the cover is opened. Washing and ironing, exactly as the instructions as below, will help free of wrinkles.

 • Do not hot water wash
 • Hand wash / Light machine wash
 • Iron the inside, not the outside. Don’t iron on the printed area.

– For further information, please click here.

Let your kid look cool & stay warm while out & about at school or with friends.

 • Material: Felt fabric. It includes cotton also so the hoodie absorbs sweat well, and it feels comfortable to wear.
 • Color: White, Black, Dark Heather, Sport Grey, Navy.
 • Using advanced cut and sew sublimation printing, the image is vivid, the color is bright and strong, no pollution, and it will never be discolored.
 • Washing Condition: Hand washes Cold, Hang, or Line Dry.
 1. Kỹ thuật in PET.
 2. Artwork file requirement:
 • We accept PNG files of the only following size: 4200x4800px  at 300 DPI (14×16 inches)
 • For other dimensions: 4500x5400px, 2400x3000px, 2100x2400px, 2400x3200px, we can still print your design and try to make it biggest possible but we won’t be liable for any issues in the end product about small artwork file.
 • The design has always to be clear and the opacity is always 100%.
 • Please check important information about artwork and printing here.

Youth Hoodie 3D (SKU: B185A) & Premium Youth Hoodie 3D (SKU: PB185A)

– Base cost

Product
Size
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship EU
ROW
US Shipping Fee Included
First
Additional
First
Additional
Hoodie 3D for Kids
S
$15.9
$15.4
$14.9
$4
$4
$8
$8
M
$15.9
$15.4
$14.9
$4
$4
$8
$8
L
$15.9
$15.4
$14.9
$5
$5
$9
$9
XL
$15.9
$15.4
$14.9
$5
$5
$9
$9
Premium Hoodie 3D for Kids
S
$17.4
$16.9
$16.4
$5
$5
$9
$9
M
$17.4
$16.9
$16.4
$5
$5
$9
$9
L
$17.4
$16.9
$16.4
$5
$5
$9
$9
XL
$17.4
$16.9
$16.4
$5
$5
$9
$9

* Giá trên đã bao gồm phí ship US.

– Size Chart

Size
Length (inch)
1/2 Chest (inch)
Sleeve (inch)
S
20
17
17
M
22
17.5
18
L
23
18.5
20.5
XL
24.5
20.5
23
 • Estimated processing time: 2 – 6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thời gian ship có thể bị delay từ 2-6 business days so với thông báo.

The most comfortable hoodie your kids will ever own.

 • Using advanced cut and sew sublimation printing, the image is vivid, the color is bright and strong, it will never be discolored.
 • Super warm and comfortable.
 • Ideal for keeping your kids cozy while playing video games, relaxing at home or watching TV.
 • Hand washes, cold, hang, or line dry.
 1. Download Mockup & Template tại đây.
 2. Kỹ thuật in Sublimation Printing.

AOP Lightweight Youth Sweatshirt (SKU: T180B) &
AOP Premium Youth Sweatshirt (SKU: PT180B)

 • AOP Lightweight Youth Sweatshirt:
Size
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship EU
Ship ROW
(US shipping fee included)
First
Additional
First
Additional
S
$15
$14.5
$14
$4.25
$4.25
$8
$8
M
$15
$14.5
$14
$4.25
$4.25
$8
$8
L
$15
$14.5
$14
$4.25
$4.25
$8
$8
XL
$15
$14.5
$14
$4.25
$4.25
$8
$8
 • AOP Premium Youth Sweatshirt:
Size
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship EU
Ship ROW
(US shipping fee included)
First
Additional
First
Additional
S
$16.5
$16
$15.5
$4.25
$4.25
$8
$8
M
$16.5
$16
$15.5
$4.25
$4.25
$8
$8
L
$16.5
$16
$15.5
$4.25
$4.25
$8
$8
XL
$16.5
$16
$15.5
$5.5
$5.5
$9
$9
Size
Length (inch)
1/2 Chest (inch)
Sleeve (inch)
S
20
17
17
M
22
17.5
18
L
23
18.5
20.5
XL
24.5
20.5
23
 
 • Estimated processing time: 2 – 6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thời gian ship có thể bị delay từ 2-6 business days so với thông báo.

Dress up your little one with AOP Lightweight Youth Sweatshirt.

 • Polyester 185GSM (~6.5 oz/m2).
 • Features a specialty high definition heat-dye application that ensures long-lasting color vibrancy even after machine washing.
 • Using advanced cut and sew sublimation printing, the image is vivid, the color is bright and strong, it will never be discolored.
 • Perfect for school, or just hanging out at home. 

AOP Premium Youth Sweatshirt is just what you need for the little ones’ wardrobe.

 • Polyester 260GSM (~9.17 oz/m2). Provides insulation and extra down-like warmth. Bring more warmth and comfort, helping to block cold and chill.
 • Features a specialty high definition heat-dye application that ensures long-lasting color vibrancy even after machine washing.
 • Using advanced cut and sew sublimation printing, the image is vivid, the color is bright and strong, no pollution, and it will never be discolored.
 • Perfect for school, or just hanging out at home.

 

Download Mockup & Template tại đây.

Adult Raglan Pajamas Set (SKU: ARPS)

Size
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship EU
Ship ROW
(US shipping fee included)
First
Additional
First
Additional
XS
$22
$21.75
$21.5
$7
$7
$10.25
$10.25
S
$24
$23.75
$23.5
$7
$7
$10.25
$10.25
M
$24
$23.75
$23.5
$7
$7
$10.25
$10.25
L
$24
$23.75
$23.5
$7
$7
$10.25
$10.25
XL
$26
$25.75
$25.5
$7
$7
$10.25
$10.25
2XL
$26
$25.75
$25.5
$8
$8
$11
$11
3XL
$26
$25.75
$25.5
$8
$8
$11
$11
4XL
$28
$27.75
$27.5
$9
$9
$11.5
$11.5
5XL
$28
$27.75
$27.5
$9
$9
$11.5
$11.5
 

ADULT-PAJAMAS-SHIRT-Sizechart

ADULT-PAJAMAS-PANT-Sizechart

 • Estimated processing time: 2 – 6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thời gian ship có thể bị delay từ 2-6 business days so với thông báo.

Perfect for any holiday or celebration, Raglan Pajamas Set is for families that want to create memories. 

 • Sufa 4-way stretch fabric, 95% Poly + 5% Spandex
 • Soft and comfortable. It’s excellent elasticity for a perfect fit, skin-friendly, breathable, comfortable, and soft wearing.
 • Great for Christmas, family gatherings, church, holidays, birthday, party outfits, play-wear, etc.
 1. Note: You have to use the CMYK color mode instead of RGB color mode in your file design to get the most similar color on your final product as in your file design. For further information, please click here.
 2. You can download the Template & Mockup here.
 3. Kỹ thuật in Sublimation Printing.

Kid Raglan Pajamas Set (SKU: KRPS)

Size
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000 – 2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship EU
Ship Row
(US shipping free included)
First
Additional
First
Additional
2Y
$16.5
$16.25
$16
$4.5
$4.5
$8
$8
4Y
$16.5
$16.25
$16
$4.5
$4.5
$8
$8
6Y
$17.5
$17.25
$17
$5.5
$5.5
$9
$9
8Y
$17.5
$17.25
$17
$5.5
$5.5
$9
$9
10Y
$18.5
$18.25
$18
$5.5
$5.5
$9
$9

– Chất liệu: Vải Poly 95% + 5% spandex co dãn 4 chiều

 

Lưu ý: Trước khi chọn size cần kiểm tra chính xác các số đo của bé.

 

KID PAJAMAS SHIRT Sizechart

PAJAMAS KIDPANT Size chart

 • Estimated processing time: 2 – 6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thời gian ship có thể bị delay từ 2-6 business days so với thông báo.

Perfect for any holiday or celebration, Raglan Pajamas Set is for families that want to create memories. Get ready for cozy nights with these soft and comfortable pajamas now!

 • Sufa 4-way stretch fabric, 95% Poly + 5% Spandex.
 • Soft and comfortable. It’s excellent elasticity for a perfect fit, skin-friendly, breathable, comfortable, and soft wearing.
 • Elastic waistband. Pants have banded cuffs.
 • Great for Christmas, family gatherings, church, holidays, birthday, party outfits, play-wear, etc.
 • For fire safety, these pajamas should fit snugly.
 • Machine Wash.
 1. Note: You have to use the CMYK color mode instead of RGB color mode in your file design to get the most similar color on your final product as in your file design. For further information, please click here.
 2. You can download the Template & Mockup here.
 3. Kỹ thuật in Sublimation Printing.

Doormat - SKU: DOMA

Size (inch)
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship EU
Ship ROW
US Shipping Fee Included
First
Additional
First
Additional
15×25$15$14.5$14$4$4$8$8
18×24$16$15.5$15$6$6$10$10
18×30$16$15.5$15$6$6$11$11
20×35$25$24.5$24$20$20$20$20
24×35$28.75$28.25$27.75$20$20$23$23
35×42$32$23$23$23$23

Base cost đã bao gồm phí ship US.

– Sợi tổng hợp có đế chống trượt. Mặt thảm là vải nhung.

– Độ dày của thảm: 5mm (khoảng 0.22 inches)

 • Estimated processing time: 2 – 6 business days.
 • Estimated shipping time in US: 4-7 business days.
 • Estimated shipping time in EU & UK: 10-13 business days.
 • Estimated shipping time in CA: 10-15 business days.
 • Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thời gian ship có thể bị delay từ 2-6 business days so với thông báo.

– DURABLE AND SAFE: While most standard doormats are made of various recycled materials, ours is constructed of high-quality velvet. Our Doormat is designed to be durable and strong, yet soft and flexible for all-around versatility.

– 0.2″ slim and safe for indoor use – that makes a beautiful heart – warming welcome to your entryways, office and bedroom.

– EASY TO CLEAN: Simply vacuum with a hand-held vacuum, sweep with a broom, or shake off outdoors or over your garbage bin. For a deeper clean, wipe with a damp cloth and mild soap, or use a garden hose to rinse the mat outdoors. Allow your mat to fully air dry before next use. Do not use bleach

 1. Download Mockup & Template tại đây.
 2. Kỹ thuật in Sublimation Printing.

Tapestry - SKU: TAST

Size (inch)
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship US
Ship EU
Ship ROW
First
Additional
First
Additional
First
Additional
Twin (65×70)
$20.5
$20
$19.5
$0
$0
$5.5
$5.5
$8
$8
Full (70×78)
$23.5
$23
$22.5
$0
$0
$5.5
$5.5
$9
$9
Queen (75×82)
$25.5
$25
$24.5
$0
$0
$7.5
$7.5
$9
$9
King (80×90)
$28.5
$28
$27.5
$0
$0
$7.5
$7.5
$10
$10