Covid-19 updates for Merchize sellers

13/3/2020 [Thông báo thay đổi line ship các sản phẩm từ TQ do dịch Covid-19] Covid-19 đã được công bố là đại dịch và đã tấn công nhiều quốc gia châu Âu +…