khẩu trang Merchize

Fulfill Các Dòng Khẩu Trang Merchize

Không khó có thể nhận thấy, khẩu trang hiện nay đang là một vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Sản phẩm khẩu trang hiện nay đang tạo ra một dấu ấn key selling cho bất cứ Sellers nào trên thị trường POD hiện nay. 

 

Vậy bạn biết gì về các loại khẩu trang hiện tại của Merchize? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tổng hợp cho các bạn tất cả các loại khẩu trang Merchize mà hiện đang được sản xuất tại Việt Nam và nhận đơn fulfill cho các Sellers

Mask 3D

Product NameTypeSKUSizeBase Cost mới Tier 1
(Từ 19/10/2020)
Tier 2Tier 3Ship US mới
(Từ 19/10/2020)
US AdditionalShip CAShip CA AdditionalShip EUShip EU AdditionalShip ROWShip ROW Additional
PosterPOSTERPTV11×1754.54.58.58.57710.110.1
POSTERPTV12×1854.54.58.58.57710.110.1
POSTERPTV16×1654.54.511118.58.512.4512.45
POSTERPTV16×2456.56.511118.58.512.4512.45
POSTERPTV18×245.46.56.511118.58.512.4512.45
POSTERPTSQE24×2476.56.5131310.510.514.314.3
POSTERPTV24×367.56.56.5131310.510.514.314.3
POSTERPTV32×48168.58.5151512.512.516.1516.15
POSTERPTSQE30×30128.58.5131310.510.516.1516.15
CanvasCANVASCANV8X10877131310.510.514.314.3
CANVASCANV8X12977131310.510.514.314.3
CANVASCANV11X1410.19.59.517.517.514.614.61818
CANVASCANV12X1811.810.510.517.517.514.614.61818
CANVASCANV16X2013.815.515.52222191921.9421.94
CANVASCANV16X241417172222191921.9421.94
Unisex T-shirtT-SHIRTT500S5.955.384.825.42.251158.5312.455.95
T-SHIRTT500M5.955.384.825.42.251158.5312.455.95
T-SHIRTT500L5.955.384.825.42.251158.5312.455.95
T-SHIRTT500XL5.955.384.825.42.251158.5312.455.95
T-SHIRTT5002XL7.957.386.825.42.2513510.5314.35.95
T-SHIRTT5003XL7.957.386.825.42.2513510.5314.35.95
T-SHIRTT5004XL9.959.388.825.42.2513510.5314.35.95
T-SHIRTT5005XL10.9510.389.825.42.2513510.5314.35.95
T-SHIRTT5006XL10.9510.389.825.42.2513510.5314.35.95
Unisex Pocket T-shirtPOCKET T-SHIRTP500S6.955.42.251158.5312.455.95
POCKET T-SHIRTP500M6.955.42.251158.5312.455.95
POCKET T-SHIRTP500L6.955.42.251158.5312.455.95
POCKET T-SHIRTP500XL6.955.42.251158.5312.455.95
POCKET T-SHIRTP5002XL8.955.42.2513510.5314.35.95
POCKET T-SHIRTP5003XL8.955.42.2513510.5314.35.95
POCKET T-SHIRTP5004XL10.955.42.2513510.5314.35.95
POCKET T-SHIRTP5005XL11.955.42.2513510.5314.35.95
POCKET T-SHIRTP5006XL11.955.42.2513510.5314.35.95
Men Tank TopMEN_TANKS10.55.42.251158.53
MEN_TANKM10.55.42.251158.53
MEN_TANKL10.55.42.251158.53
MEN_TANKXL10.55.42.251158.53
MEN_TANK2XL12.55.42.251158.53
Women T-shirtWOMEN T-SHIRTT500LS8.55.42.251158.53
WOMEN T-SHIRTT500LM8.55.42.251158.53
WOMEN T-SHIRTT500LL8.55.42.251158.53
WOMEN T-SHIRTT500LXL8.55.42.251158.53
WOMEN T-SHIRTT500L2XL9.55.42.251158.53
WOMEN T-SHIRTT500L3XL10.55.42.2513510.53
Women Pocket T-shirtWOMEN POCKET T-SHIRTP500LS9.55.42.251158.5312.455.95
WOMEN POCKET T-SHIRTP500LM9.55.42.251158.5312.455.95
WOMEN POCKET T-SHIRTP500LL9.55.42.251158.5312.455.95
WOMEN POCKET T-SHIRTP500LXL9.55.42.251158.5312.455.95
WOMEN POCKET T-SHIRTP500L2XL10.55.42.251158.5314.35.95
WOMEN POCKET T-SHIRTP500L3XL11.55.42.2513510.5314.35.95
Youth T-shirtYOUTH T-SHIRTT500BYXS75.42.251158.53
YOUTH T-SHIRTT500BYS75.42.251158.53
YOUTH T-SHIRTT500BYM75.42.251158.53
YOUTH T-SHIRTT500BYL75.42.251158.53
YOUTH T-SHIRTT500BYXL75.42.251158.53
Youth Pocket T-shirtYOUTH POCKET T-SHIRTP500BYXS85.42.251158.5312.455.95
YOUTH POCKET T-SHIRTP500BYS85.42.251158.5312.455.95
YOUTH POCKET T-SHIRTP500BYM85.42.251158.5312.455.95
YOUTH POCKET T-SHIRTP500BYL85.42.251158.5312.455.95
YOUTH POCKET T-SHIRTP500BYXL85.42.251158.5314.35.95
T-shirt 3DTSHIRT_3DT500AS14.4513.9500663.53.57.467.46
TSHIRT_3DT500AM14.4513.9500663.53.57.467.46
TSHIRT_3DT500AL14.4513.9500885.55.59.319.31
TSHIRT_3DT500AXL14.4513.9500885.55.59.319.31
TSHIRT_3DT500A2XL14.4513.9500885.55.59.319.31
TSHIRT_3DT500A3XL14.4513.9500885.55.59.319.31
TSHIRT_3DT500A4XL14.4513.9500885.55.59.319.31
TSHIRT_3DT500A5XL14.4513.950010.510.57.57.511.1611.16
TSHIRT_3DT500A6XL14.4513.950010.510.57.57.511.1611.16
V-neck T-shirt 3DV_NECK T-SHIRT 3DT500VAS14.4513.9500663.53.57.467.46
V_NECK T-SHIRT 3DT500VAM14.4513.9500663.53.57.467.46
V_NECK T-SHIRT 3DT500VAL14.4513.9500885.55.59.319.31
V_NECK T-SHIRT 3DT500VAXL14.4513.9500885.55.59.319.31
V_NECK T-SHIRT 3DT500VA2XL14.4513.9500885.55.59.319.31
V_NECK T-SHIRT 3DT500VA3XL14.4513.9500885.55.59.319.31
V_NECK T-SHIRT 3DT500VA4XL14.4513.9500885.55.59.319.31
V_NECK T-SHIRT 3DT500VA5XL14.4513.950010.510.57.57.511.1611.16
V_NECK T-SHIRT 3DT500VA6XL14.4513.950010.510.57.57.511.1611.16
Hoodie 3DHOODIE_3DT185AS23.6522.65001010778.168.16
HOODIE_3DT185AM23.6522.65001010778.168.16
HOODIE_3DT185AL23.6522.65001010778.168.16
HOODIE_3DT185AXL23.6522.650012.512.5998.168.16
HOODIE_3DT185A2XL23.6522.650012.512.59910.0110.01
HOODIE_3DT185A3XL23.6522.650012.512.59910.0110.01
HOODIE_3DT185A4XL23.6522.650014.514.5111110.0110.01
HOODIE_3DT185A5XL23.6522.650014.514.5111112.1112.11
Sweatshirt 3DSWEATSHIRT_3DT180AS21.6520.650088556.316.31
SWEATSHIRT_3DT180AM21.6520.650088556.316.31
SWEATSHIRT_3DT180AL21.6520.65001010778.168.16
SWEATSHIRT_3DT180AXL21.6520.65001010778.168.16
SWEATSHIRT_3DT180A2XL21.6520.65001010778.168.16
SWEATSHIRT_3DT180A3XL21.6520.650012.512.5998.168.16
SWEATSHIRT_3DT180A4XL21.6520.650012.512.59910.0110.01
SWEATSHIRT_3DT180A5XL21.6520.650014.514.5111110.0110.01
Zip Hoodie 3DZIP HOODIE 3DT186AS27.6526.65001010778.168.16
ZIP HOODIE 3DT186AM27.6526.65001010778.168.16
ZIP HOODIE 3DT186AL27.6526.650012.512.59910.0110.01
ZIP HOODIE 3DT186AXL27.6526.650012.512.59910.0110.01
ZIP HOODIE 3DT186A2XL27.6526.650012.512.59910.0110.01
ZIP HOODIE 3DT186A3XL27.6526.650014.514.5111110.0110.01
ZIP HOODIE 3DT186A4XL27.6526.650014.514.5111112.1112.11
ZIP HOODIE 3DT186A5XL27.6526.650014.514.5111112.1112.11
Laundry BasketBASKET_3DLABADefault17.4916.9916.490066336.86.8
Short Sleeve Hawaiian ShirtHAWAII_V2_3DHWSH2S17.51716.500663.53.57.467.46
HAWAII_V2_3DHWSH2M17.51716.500663.53.57.467.46
HAWAII_V2_3DHWSH2L17.51716.500663.53.57.467.46
HAWAII_V2_3DHWSH2XL17.51716.500885.55.59.319.31
HAWAII_V2_3DHWSH22XL17.51716.500885.55.59.319.31
HAWAII_V2_3DHWSH23XL17.51716.500885.55.59.319.31
HAWAII_V2_3DHWSH24XL17.51716.500885.55.59.319.31
HAWAII_V2_3DHWSH25XL17.51716.500885.55.59.319.31
Casual Short Sleeve Button ShirtCASUAL_SHIRT_3DCBSHS17.51716.500663.53.57.467.46
CASUAL_SHIRT_3DCBSHM17.51716.500663.53.57.467.46
CASUAL_SHIRT_3DCBSHL17.51716.500663.53.57.467.46
CASUAL_SHIRT_3DCBSHXL17.51716.500663.53.57.467.46
CASUAL_SHIRT_3DCBSH2XL17.51716.500885.55.59.319.31
CASUAL_SHIRT_3DCBSH3XL17.51716.500885.55.59.319.31
CASUAL_SHIRT_3DCBSH4XL17.51716.500885.55.59.319.31
CASUAL_SHIRT_3DCBSH5XL17.51716.500885.55.59.319.31
Hawaii Shorts 1C_V2SHORTS_V2_3DHWS2S15.715.214.700663.53.57.467.46
SHORTS_V2_3DHWS2M15.715.214.700663.53.57.467.46
SHORTS_V2_3DHWS2L15.715.214.700663.53.57.467.46
SHORTS_V2_3DHWS2XL15.715.214.700663.53.57.467.46
SHORTS_V2_3DHWS22XL15.715.214.700663.53.57.467.46
SHORTS_V2_3DHWS23XL15.715.214.700885.55.57.467.46
SHORTS_V2_3DHWS24XL15.715.214.700885.55.59.319.31
SHORTS_V2_3DHWS25XL15.715.214.700885.55.59.319.31
Sport Short 3DSPORT_SHORTS_3DSPS1S15.715.214.700663.53.57.467.46
SPORT_SHORTS_3DSPS2M15.715.214.700663.53.57.467.46
SPORT_SHORTS_3DSPS3L15.715.214.700663.53.57.467.46
SPORT_SHORTS_3DSPS4XL15.715.214.700663.53.57.467.46
SPORT_SHORTS_3DSPS52XL15.715.214.700663.53.57.467.46
SPORT_SHORTS_3DSPS63XL15.715.214.700885.55.57.467.46
SPORT_SHORTS_3DSPS74XL15.715.214.700885.55.59.319.31
SPORT_SHORTS_3DSPS85XL15.715.214.700885.55.59.319.31
Baseball Jersey 3DJERSEY_3DBAJEXS16.51615.500663.53.57.467.46
JERSEY_3DBAJES16.51615.500663.53.57.467.46
JERSEY_3DBAJEM16.51615.500663.53.57.467.46
JERSEY_3DBAJEL16.51615.500885.55.59.319.31
JERSEY_3DBAJEXL16.51615.500885.55.59.319.31
JERSEY_3DBAJE2XL16.51615.500885.55.59.319.31
JERSEY_3DBAJE3XL16.51615.500885.55.59.319.31
JERSEY_3DBAJE4XL16.51615.500885.55.59.319.31
Vertical FlagFLAGFLAVVertical House13.4912.9912.4900663.53.57.467.46
Horizontal FlagFLAGFLAHHorizontal House13.4912.9912.4900663.53.57.467.46
Vertical FlagFLAGFLAVVertical Garden9.498.998.4900663.53.57.467.46
Horizontal FlagFLAGFLAHHorizontal Garden9.498.998.4900663.53.57.467.46
Wall FlagFLAGFLAWWall14.51413.500663.53.57.467.46
Phone casePHONE_CASEPHCAPHONECASE_3D65.42.258.547310.13
Ceramic MugMUG11MG11oz575157125
Bandana Hoodie 3DBAN_HOODIE_3DBA185AS25.6524.65009.59.56.56.510.0110.01
BAN_HOODIE_3DBA185AM25.6524.65009.59.56.56.510.0110.01
BAN_HOODIE_3DBA185AL25.6524.65009.59.56.56.510.0110.01
BAN_HOODIE_3DBA185AXL25.6524.65009.59.56.56.510.0110.01
BAN_HOODIE_3DBA185A2XL25.6524.650011.511.58.58.512.1112.11
BAN_HOODIE_3DBA185A3XL25.6524.650011.511.58.58.512.1112.11
BAN_HOODIE_3DBA185A4XL25.6524.650011.511.58.58.512.1112.11
BAN_HOODIE_3DBA185A5XL25.6524.650011.511.58.58.512.1112.11
Premium Hoodie 3DPRE_HOODIE_3DP185AS25.8524.85009.59.56.566.510.0110.01
PRE_HOODIE_3DP185AM25.8524.85009.59.56.566.510.0110.01
PRE_HOODIE_3DP185AL25.8524.850011.511.58.628.512.1112.11
PRE_HOODIE_3DP185AXL25.8524.850011.511.58.628.512.1112.11
PRE_HOODIE_3DP185A2XL25.8524.850011.511.58.628.512.1112.11
PRE_HOODIE_3DP185A3XL25.8524.8500141410.6810.513.9513.95
PRE_HOODIE_3DP185A4XL25.8524.8500141410.6810.513.9513.95
PRE_HOODIE_3DP185A5XL25.8524.8500161612.7412.515.7815.78
Premium Zip Hoodie 3DPRE_ZIP_HOODIE_3DP186AS29.8528.85009.59.56.566.510.0110.01
PRE_ZIP_HOODIE_3DP186AM29.8528.850011.511.58.628.512.1112.11
PRE_ZIP_HOODIE_3DP186AL29.8528.850011.511.58.628.512.1112.11
PRE_ZIP_HOODIE_3DP186AXL29.8528.850011.511.58.628.512.1112.11
PRE_ZIP_HOODIE_3DP186A2XL29.8528.8500141410.6810.513.9513.95
PRE_ZIP_HOODIE_3DP186A3XL29.8528.8500141410.6810.513.9513.95
PRE_ZIP_HOODIE_3DP186A4XL29.8528.8500161612.7412.515.7815.78
PRE_ZIP_HOODIE_3DP186A5XL29.8528.8500161612.7412.515.7815.78
Premium Sweatshirt 3DPRE_SWEATSHIRT_3DP180AS23.8522.85007.57.54.54.58.168.16
PRE_SWEATSHIRT_3DP180AM23.8522.85007.57.54.54.58.168.16
PRE_SWEATSHIRT_3DP180AL23.8522.85009.59.56.566.510.0110.01
PRE_SWEATSHIRT_3DP180AXL23.8522.85009.59.56.566.510.0110.01
PRE_SWEATSHIRT_3DP180A2XL23.8522.85009.59.56.566.510.0110.01
PRE_SWEATSHIRT_3DP180A3XL23.8522.850011.511.58.628.512.1112.11
PRE_SWEATSHIRT_3DP180A4XL23.8522.850011.511.58.628.512.1112.11
PRE_SWEATSHIRT_3DP180A5XL23.8522.850011.511.58.628.512.1112.11
Infinity Heart NecklaceINFINITY_HEART_NECKLACEIHNESilver10.35.42.25
INFINITY_HEART_NECKLACEIHNEGold11.95.42.25
Snake NecklaceSNAKE_NECKLACESNESilver10.35.42.25
SNAKE_NECKLACESNEGold11.95.42.25
Anchor NecklaceANCHOR_NECKLACEANESilver10.75.42.25
ANCHOR_NECKLACEANEGold13.55.42.25
2-Sided Plastic OrnamentORNAMENT_3DORNPStar2.52.255.408.556.5310.13
ORNAMENT_3DORNPOval2.52.255.408.556.5310.13
ORNAMENT_3DORNPCircle2.52.255.408.556.5310.13
ORNAMENT_3DORNPHeart2.52.255.408.556.5310.13
StickerSTICKERSTK3×31.51.255.408.506.5010.10
STICKERSTK4×41.51.255.408.506.5010.10
STICKERSTK5×51.51.255.408.506.5010.10
STICKERSTK8×821.755.408.506.5010.10
STICKERSTK12×1221.755.408.506.5010.10
Yard SignYARD_SIGNYASN18×1217.517.2517009.59.57710.7510.75
YARD_SIGNYASN24×1819.519.25190016.516.5131316.5416.54
Pet Pillow CoverPET_PILLOW_COVERPPC14×1443.83.55.42.258.556.5310.13
PET_PILLOW_COVERPPC16×1643.83.55.42.258.556.5310.13
PET_PILLOW_COVERPPC18×1843.83.55.42.258.556.5310.13
PET_PILLOW_COVERPPC20×2043.83.55.42.258.556.5312.453
PET_PILLOW_COVERPPC24×2454.84.55.42.258.556.5312.453
PET_PILLOW_COVERPPC28×2854.84.55.42.258.556.5314.33
PET_PILLOW_COVERPPC31×3154.84.55.42.258.556.5316.153
Fleece BlanketFLEECE_BLANKETFLEBS (120X90)2423.52300
FLEECE_BLANKETFLEBM (152X114)29.52928.500
FLEECE_BLANKETFLEBL (180X135)3433.53300
FLEECE_BLANKETFLEBXL (200X150)3938.53800
Minimalist Leather WalletMINI_WALLETMLWADefault16.51615.55.42.5837.5383
DoormatDOORMAT_3DDOMASmall1514.51400845.53
DOORMAT_3DDOMAMedium1615.515001047.53
DOORMAT_3DDOMALarge17.51716.50012.549.53

 

Đây là dòng khẩu trang 3D đầu tiên của Merchize. Với thiết kế 3 lớp đi kèm lớp túi để thay tấm lọc PM 2.5, Mask 3D Infinity có cấu hình in tràn viền và ôm sát mũi sẽ giúp bảo vệ sức khỏe khách hàng.

(*) Lưu ý: Để đảm bảo khẩu trang vừa vặn với khuôn mặt nên template của khẩu trang Infinity có phần cắt ở mũi và cằm nên các bạn hãy lưu ý thiết kế artwork phù hợp với sản phẩm này để sản phẩm sau khi in sẽ hoàn chỉnh nhất.

  • Dòng sản phẩm Tri-Fold 3D sử dụng Template hình chữ nhật, giúp Artwork được phủ kín hơn trên bề mặt, cũng như không bị cắt ở phần mũi, cằm như phiên bản Mask 3D đầu tiên.
  • Tri-fold bao gồm 2 lớp với tác dụng bảo vệ mà vẫn thoáng khí, thoải mái cho cả 1 ngày làm việc liên tục và vẫn giữ dây đeo chun cùng kiểu dáng ôm gọn khuôn mặt và artwork được phủ hoàn toàn không bị cắt xén.

(*) Lưu ýSản phẩm không có lớp túi để thay tấm lọc PM 2.5 và artwork của khẩu trang tri-fold có thể biến dạng do nếp gấp nên hãy cẩn thận khi thiết kế artwork trên sản phẩm này.

Đây chính là phiên bản mới nhất trong dòng khẩu trang 3D của Merchize với cải tiến nút thắt cao su giúp bao trọn khuôn mặt và có đầy đủ size cho trẻ em và người lớn như sau:

  • Kid: 6.3 inches x 4.5 inches (16 cm x 11.5 cm).
  • Adult: 7 inches x 5.1 inches (17.8 cm x 13 cm).

Ngoài ra, phiên bản cải tiến này vẫn giữ nguyên lớp túi để thay tấm lọc PM 2.5, nên bạn hoàn toàn có thể upsell thêm dòng filter PM 2.5 cùng khẩu trang 3D của Merchize.

Ngoài ra, tất cả sản phẩm mask 3D của Merchize vẫn hỗ trợ ship EU và WW. Để biết thêm chi tiết báo giá ship EU và WW, mọi người vui lòng xem thêm tại đây.

Khẩu trang 3D Merchize chính là lựa chọn thích hợp giúp phá vỡ các giới hạn artwork trên bề mặt với hình in tràn viền cũng như với dây đeo chun sẽ giúp ôm vừa vặn tất cả hình dạng khuôn mặt. Ngoài ra, đây là dòng sản phẩm sẽ giúp Sellers upsell thêm tấm lọc PM 2.5 do có lớp túi (Filter Pocket) để thay tấm lọc PM 2.5.

Cotton Face Mask Black & White – Khẩu Trang Vải Đen/Trắng

T-SHIRT 3DSizeTier 1Tier 2Ship USShip EUShip CAROW
FirstAdditionalFirstAdditionalFirstAdditionalFirstAdditional
S$14.45$13.9500$3.5$3.5$6$6$7.46$7.46
M$14.45$13.9500$3.5$3.5$6$6$7.46$7.46
L$14.45$13.9500$5.5$5.5$8$8$9.31$9.31
XL$14.45$13.9500$5.5$5.5$8$8$9.31$9.31
2XL$14.45$13.9500$5.5$5.5$8$8$9.31$9.31
3XL$14.45$13.950$5.5$5.5$8$8$9.31$9.31
4XL$14.45$13.9500$5.5$5.5$8$8$9.31$9.31
5XL$14.45$13.9500$7.5$7.5$10.5$10.5$11.16$11.16
6XL$14.45$13.9500$7.5$7.5$10.5$10.5$11.16$11.16

Dòng sản phẩm khẩu trang vải đen/trắng được fulfill bởi partner của Merchize tại Mỹ là BaseGift nên thời gian xử lý sẽ cực nhanh chỉ từ 1-2 business days và sẽ trả tracking trong vòng 24h sau khi lên đơn.

Đây là dòng sản phẩm mask cực kỳ phù hợp bán trên Marketplace, eBay, Amazon, v.v với kích thước chi tiết như sau:

  • Chiều cao ( Từ cằm – mũi): 16cm, có thể nới rộng đến 17.5cm.
  • Chiều rộng mỗi bên (từ tai – mũi): 19cm, có thể nới rộng đến 22cm.

Khẩu trang vải 100% cotton nên sau khi giặt lần đầu sẽ mềm mại và co dãn tốt hơn, ngoài ra, khẩu trang có 2 lớp kháng khuẩn, chóng bụi, khô thoáng, mịn màng và chống tia UV cũng như đạt chuẩn y tế. 

Mask 2D của Merchize cũng hỗ trợ ship EU và WW như mask 3D. Mọi chi tiết về báo giá vui lòng xem thêm tại: https://bymerchize.com/merchize-basecost-sizing/#mask2d

(*) Lưu ý: Đây là khẩu trang dạng Dropship nên sẽ không hỗ trợ in ấn personalize lên khẩu trang.

Medical Facemask – Khẩu Trang Y Tế US-EU

 

Size (inch)
Tier 1
(0-999 sale/mo)
Tier 2
(1000-2999 sale/mo)
Tier 3
(3000+ sale/mo)
Ship EU
Ship ROW
US Shipping Fee Included
First
Additional
First
Additional
15×25$15.5$15$14.5$6.4$6.4$10.4$10.4
18×24$17.5$17$16.5$6.9$6.9$10.4$10.4
18×30$18.5$18$17.5$7.1$7.1$12.01$12.01
20×35$33.5$33$32.5$8.6$8.6$13.71$13.71
24×35$41.25$40.75$40.25$9$9$14.58$14.58
35×42$41.5$41$40.5$11.3$11.3$19.92$19.92
US State includes AE, AO, AA, AP, PR, VI, GU, MP, AS belonging to the US military zones that will use Royal Mail. The shipping fee follows ROW line.

 

Đây là dòng sản phẩm khẩu trang y tế có sẵn tại kho US và EU nên bất cứ khi nào có đơn, sản phẩm sẽ được ship tới khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Khẩu trang y tế có kích thước 17 cm x 9,5 cm và được sản xuất tại Việt Nam với đầy đủ giấy chứng nhận CE và FDA đạt chuẩn y tế và được đóng gói 50 chiếc/hộp, 50 hộp/thùng.

→ Mọi chi tiết về sản phẩm, vui lòng xem thêm tại: https://bymerchize.com/merchize-basecost-sizing/#maskmedical

Tại Sao Nên Fulfill Mask Merchize

  • Các dòng Mask 3D của Merchize đều được sản xuất tại Việt Nam. Đặc biệt, Mask 2D có sẵn tại kho US và kho EU nên lineship sẽ ổn định hơn cũng như tiết kiệm thời gian ship hơn so với một số sản phẩm trên thị trường.
  • Mask 3D của Merchize đều có thể in tràn viền vô cực nên sản phẩm sẽ được đảm bảo toàn vẹn hình in , ngoài ra, sản phẩm gồm 3 lớp và có lớp túi để thay tấm lọc PM 2.5, nên ngoài bán khẩu trang, Sellers có thể upsell cả filter PM 2.5.
  • Basecost của Merchize đã bao gồm phí ship US và phí ship EU nên Sellers có thể kiểm soát tốt hơn chi phí kinh doanh các sản phẩm POD, hạn chế xuất hiện các chi phí ẩn.
  • Ngoài ra, Merchize có hỗ trợ Sellers bán theo Tier, với số lượng sản phẩm bán ra càng lớn, giá base cost sẽ càng giảm, profit của Sellers sẽ càng tăng. Tier sẽ được tính từ đầu tháng đến cuối tháng, nên trong trường hợp các đơn hàng đầu tháng chưa đạt đủ tier nhưng đến cuối tháng đạt, bạn vẫn sẽ có được thêm 1 khoản discount base cost dành cho Mask.

Tổng Kết

Hy vọng tất cả mọi người đã có thông tin cần thiết về các dòng sản phẩm Mask mà Merchize đang nhận fulfill tại bài blog trên. 

Đừng quên ghé qua Catalog của Merchized để tìm kiếm thêm một số sản phẩm POD hấp dẫn khác tại: https://bymerchize.com/merchize-basecost-sizing

Một số bài blog có thể khiến bạn quan tâm:

Author admin
I'm a Content Specialist at Merchize. I love reading and writing about print on demand, designing and online business.