Blog & Events

Covid-19 updates for Merchize sellers

Contents13/3/202018/3/202024/3/2020 13/3/2020 [Thông báo thay đổi line ship các sản phẩm từ TQ do dịch Covid-19] Covid-19 đã được công bố là đại dịch và đã tấn công nhiều quốc gia châu Âu…