Content Manager

Content Manager I'm a Content Specialist at Merchize. I love reading and writing about print on demand, designing and online business.

1

Xây Dựng Thương Hiệu và Tối Ưu Hóa Quảng Cáo Trên Amazon

Quy mô sàn thương mại điện tử Amazon không ngừng mở rộng với số lượng người bán ngày càng nhiều, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Giữa sân chơi khổng lồ này, làm thế nào để anh em tạo dấu ấn cho sản phẩm POD, hướng tới phát triển thương hiệu lâu bền trên nền tảng Amazon Central một cách hiệu quả?