Skip to content

Hướng Dẫn Bulk Upload File PNG Hàng Loạt

You are here:
< All Topics
Thay vì việc upload từng campaign khá mất thời gian, hiện tại bạn đã có thể bulk upload file PNG để tạo hàng loạt POD campaign cùng lúc. Cụ thể các bước như sau:

Bước 1

Từ trang chủ store của bạn trên seller.merchize.com, truy cập Products > Create Campaign.

Bước 2

Tại màn hình mới, chọn Bulk Upload, chọn các file cần upload > Open. Bạn có thể trỏ chuột vào từng file artwork để xem bản preview design khi được in lên áo.

Bước 3

  • Chọn Select Products để chọn các sản phẩm muốn bán.
  • Chọn Edit details để để chọn màu áo (tùy từng design bạn có thể chọn tất cả màu sáng, màu tối hoặc chọn màu thủ công), chỉnh sửa giá sản phẩm.

Bước 4

Tại mục mô tả sản phẩm, điền tiêu đề, mô tả sản phẩm, tên collection, tags, chọn hiển thị tùy ý và nhấn Save changes để lưu lại thông tin.
Table of Contents